Szkolenie Techniki sprzedaży BtB

9 października 2006, 0:00

O szkoleniu
Sprzedaż produktów i usług w relacji BtB wymaga od handlowca odpowiedniego przygotowania i ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji.
Ten program szkolenia został przygotowany z myślą o menedżerach i handlowcach działów sprzedaży i marketingu funkcjonujących na rynku business to business.


Cele szkolenia
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia zwiększające skuteczność sprzedaży w relacjach „business to business”.

Uczestnicy zapoznają się z zastosowaniem metody Wolfganga Maderthanera.


W trakcie szkolenia uczestnicy będą brać udział w tworzeniu systemu sprzedaży zawierającego:
1. Pozycjonowanie produktów
2. Przygotowanie oferty
3. System przygotowania i kontrolowania sprzedawców
4. Metodologię planowania sprzedaży


Uczestnicy nauczą się metody skutecznej sprzedaży w relacjach B2B „Menadżer klienta” – model Wolfganga Maderthanera.
Uczestnicy nauczą się również planowania sprzedaży oraz sprzedawania zgodnie z wypracowanym systemem.


Metoda prowadzenia:
Nauka przez doświadczanie – uczestnicy w ramach warsztatów tworzą systemy skutecznej sprzedaży konkretnych firm.

Uczestnicy, podzieleni na zespoły, otrzymują studia przypadków – krótki opis firm uwzględniający opis zasobów i produktu. 
Zadaniem jest stworzenie systemu sprzedaży, wypracowanie sposobu nadzoru wykonywania zadań oraz jakościowej oceny poszczególnych sprzedawców i całego zespołu.


Termin: 19 października 2006 – 20 października 2006
Trener:
Ryszard Ferenc
Ośrodek: Hotel Roko W Warszawie


Szkolenie może być przygotowane i poprowadzone w języku angielskim.


Program szkolenia

1. Przedstawienie pojęć związanych ze sprzedażą BtB.
a. Transakcja.
b. Cena.
c. Produkt a oferta.
d. Rozwiązanie problemu.
e. Korzyści i satysfakcja.
f. Segmentacja klientów.
2. Ustalenie kryteriów selekcji potencjalnych klientów.
a. Określenie produktu firmy.
b. Określenie problemów, jakie może rozwiązać produkt.
c. Ustalenie korzyści wynikających z zastosowania produktu.
3. Elementy profesjonalnej oferty B2B.
a. Tworzenie warunków finansowych,
b. Tworzenie warunków pozafinansowych.
c. „Miękkie elementy oferty”.
4. Jak stworzyć ofertę:
a. Uwzględniającą typ transakcji: wygrany- wygrany.
b. Uwzględniającą minimalizację ryzyka transakcji.
c. Trafioną w „problem klienta”.
d. Maksymalizującą satysfakcję klienta.
e. Zapewniającą korzyści sprzedającemu.
5. Wprowadzenie do zarządzania procesem sprzedaży w relacji B2B.
6. Proces skutecznej sprzedaży B2B.
a. Planowanie akcji handlowych.
b. Kontrola jakości wykonania akcji handlowych.
c. Diagnozowanie umiejętności sprzedawcy.
d. Metody wydajnej pracy sprzedawcy.
7. „Sprzedawca menadżerem klienta” – metoda Wolfganga Maderthanera w sprzedaży B2B.
8. Wykorzystanie metody „Sprzedawca”.
a. Wypracowanie „jednego argumentu”.
b. Prowadzenie kontrolowanej rozmowy.
c. Zarządzanie klientem.
9. Podsumowanie warsztatów.

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=186

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!