Szkolenia B&O Navigator w październiku

16 października 2006, 0:00

Firma B&O Navigator zaprasza na szkolenia w październiku dotyczące następujących zagadnień:

Szkolenie I Zarządzanie Produkcją
Szkolenie II Sztuka Prezentacji

Szczegóły dotyczące programów i terminów proponowanych szkoleń poniżej.


Szkolenie I Zarządzanie Produkcją


Termin: 26 października 2006 – 27 października 2006
Trener
: Jerzy Bieniak
Ośrodek: Hotel Mrówka w Warszawie

O szkoleniu

We współczesnej gospodarce, gdzie coraz większe znaczenie ma globalizacja a postęp techniczny szybko dezaktualizuje dotychczasowe rozwiązania, potrzebna jest umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin. Logistyka, zarządzanie produkcją, sztuka kierowania to tylko niektóre dziedziny, bez których kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych nie mogą się obejść chcąc sprostać wyzwaniom coraz bardziej konkurencyjnego otoczenia.


Szkolenie skierowane jest do kierownictw przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja), kadry inżynieryjno-technicznej, kierownictwa działów produkcji, logistyki, jakości, technicznych, obsługi produkcji oraz pracowników zainteresowanych usprawnianiem procesów w obrębie produkcji.


Cele szkolenia
– Przedstawienie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją.
– Prezentacja sposobów służących rozwiązywaniu problemów produkcyjnych.
– Nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych.
– Opanowanie wiedzy o nowoczesnych zasadach i narzędziach zarządzania produkcją.

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili samodzielnie rozwiązywać problemy produkcyjne oraz będą umieli poszukiwać optymalnych rozwiązań w systemach produkcji kierując się wiedzą pozyskaną podczas szkolenia. Będą także umieli ocenić efektywność systemu produkcyjnego i odpowiednio go reorganizować.


Program szkolenia


1. Wprowadzenie
– Podstawy zarządzania produkcją.
– Otoczenie przedsiębiorstwa produkcyjnego.
– Podstawowe systemy produkcyjne.
– Powiązanie systemów produkcyjnych z systemami logistyki, marketingu, sprzedaży.
2. Pojęcie logistyki i jej znaczenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym
– Cel?
– Zaspokojenie potrzeb klienta.
– Łańcuchy i kanały logistyczne.
– Czy logistyka jest integratorem procesów produkcyjnych?
– Logistyka jako element strategii przedsiębiorstwa produkcyjnego.
– Przewaga konkurencyjna dzięki optymalnej logistyce.
3. Zaopatrzenie materiałowe
– Podejmowanie właściwych decyzji zaopatrzeniowych.
– Jakość i niezawodność dostaw.
4. Gospodarka magazynowa i transport wewnętrzny
– Jak zoptymalizować stany magazynowe?
– Związki sterowania zapasami z systemami produkcyjnymi.
– Podejście klasyczne do sterowania zapasami.
– Systemy ssące i tłoczące.
– Jaka metoda jest najlepsza?
– Rola transportu wewnętrznego.
– Jak projektować transport wewnętrzny?
5. Techniczne przygotowanie produkcji
– Dane konstrukcyjne produktu (rozwinięcia konstrukcyjne).
– Dane technologiczne (drzewo technologiczne), stanowiska wytwarzania, kompletacja.
– Normatywy materiałowe i czasowe.
– Narzędzia i przyrządy.
– Struktura organizacyjna produkcji.
6. Organizacja przestrzeni produkcyjnej
– Rozmieszczenie stanowisk produkcyjnych.
– Wyznaczenie optymalnych dróg transportowych (eliminacja nawrotów).
7. Zapasy w procesie produkcyjnym
– Zapasy produkcji w toku.
– Struktura zapasów.
– Aspekty organizacyjne i ekonomiczne zapasów.
8. Proces produkcyjny
– Struktura i klasyfikacja.
– Wyznaczanie przebiegu procesu produkcyjnego.
– Typy i formy procesu produkcyjnego.
– Typy wyrobów (proste i złożone).
– Formy organizacji produkcji (produkcja potokowa i niepotokowa).
– Gniazda produkcyjne.
– Produkcja jednostkowa.
– Produktywność.
– Optymalizacja cyklu produkcyjnego.
– Produkcja powtarzalna i niepowtarzalna.
– Wielkość partii produkcyjnej.
– Zagadnienie kolejności operacji w produkcji wieloasortymentowej.
– Ciągłość procesów produkcyjnych.
– Nowoczesne systemy wytwórcze (elastyczne systemy produkcyjne FMS, zintegrowane CIM i wspomagane komputerowo systemy CAM)
9. Zarządzanie procesem produkcyjnym (harmonogramowanie)
– Planowanie produkcji jednostkowej (metoda sieciowa).
– Planowanie produkcji małoseryjnej.
– Procesy wielkoseryjne.
– Planowanie zapotrzebowania materiałowego.
– Bilansowanie zdolności produkcyjnych CRP (wąskie gardła).
– Zarządzanie zdolnością produkcyjną i planowanie kalendarzowe.
– Metoda kart KANBAN (system ssący).
10. Nowoczesne narzędzia harmonogramowania produkcji i wyznaczania potrzeb materiałowych
– Metody klasyczne (zleceń produkcyjnych).
– Systemy JiT, MRP, MRP II, OPT.
11. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesem produkcyjnym
– Standard APICS.
– Systemy na bazie MRP i MRP II.
12. Doskonalenie procesów produkcyjnych
– Metoda KAIZEN.
– Sposoby oceny efektywności procesu produkcyjnego.
– Metody doskonalenia procesu.
13. Utrzymanie ruchu
– Obsługa organizacyjna i techniczna procesów produkcyjnych.
14. Doskonalenie jakości procesów produkcyjnych
– Doskonalenie jakości produktów (kontrola statystyczna).
– Poprawa jakości systemu.
– Jakość procesu produkcji a systemy zapewnienia jakości zgodne ze standardami ISO 9000 i ISO 14000.
15. Rola menedżerów i uczestników procesów produkcyjnych w ich ciągłym doskonaleniu i poprawie efektywności
– Reengineering w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
– Organizacja pracy.
– Systemy motywacyjne.
16. Sposoby oceny efektywności procesów produkcyjnych
– Metody weryfikacji planów produkcji.
– Rola rachunkowości zarządczej w ocenie efektywności procesów produkcyjnych.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=104Szkolenie II Sztuka Prezentacji


Termin: 26 października 2006 – 27 października 2006
Trener: Kasia Raduszyńska
Ośrodek: Hotel Mrówka w Warszawie


O szkoleniu
Każdy z nas przynajmniej raz w życiu prowadził prezentację lub występował publicznie. Dla każdego to ogromne przeżycie. Ale tylko od nas zależy, czy zaliczymy takie doświadczenie do tych przyjemnych, czy zupełnie odwrotnie.


Sztuka prezentacji jest umiejętnością nabytą.
Nie ma urodzonych dobrych mówców, tak jak nie rodzimy się mówcami złymi. Wszyscy możemy doskonale przemawiać, wystarczy poznać zasady rządzące nami i naszą psychiką.

Techniki aktorskie, oparte na pracy z ciałem, głosem i psyche, to nieoceniona wiedza, dzięki której poprowadzenie prezentacji, stanie się przyjemnym zadaniem.


Cele szkolenia
W trakcie szkolenia, dzięki metodom warsztatowym zaczerpniętym wprost z teatru:
– Poznasz wagę i znaczenie pierwszego wrażenia.
– Dowiesz się, jak skonstruować niebanalną prezentację.
– Nauczysz się wykorzystywać swój głos i ciało, w nieznany Ci dotąd sposób.
– Nauczysz się oswajać tremę i pozbywać stresu.
– Będziesz umiał przekazać dokładnie to, co było zaplanowane.
– Zdobędziesz wiedzę o tworzeniu dramaturgii prezentacji doskonałej.
– Nauczysz się kontrolować emocje swoje i odbiorców.
– Poznasz techniki improwizacji – niezbędnej pomocy w trudnych chwilach.
– Poznasz tajniki profesjonalnych mówców, min. sztukę retoryki.
– Nauczysz się adaptować i efektywnie wykorzystywać zastaną przestrzeń
– Dowiesz się, jak przygotować prezentację z dnia na dzień

Metoda prowadzenia zajęć:
Absolutną nowością tego szkolenia jest sposób jego prowadzenia – to warsztat, który w większości składa się z ćwiczeń praktycznych, zaczerpniętych wprost z teatru.
Minimum teorii, maksimum praktyki, podanej w przyjemny i relaksujący sposób.
Ponadto każdy z uczestników szkolenia może skorzystać z indywidualnej konsultacji z trenerem. Szkolenie poprowadzi Kasia Raduszyńska, aktorka i reżyser teatralny.


Szkolenie może być prowadzone w języku angielskim.


Program szkolenia


1) Przed spotkaniem
a) Przygotowanie praktyczne do prezentacji.
b) Techniki kontroli stresu.
c) Analiza postawy.
2) Pierwsze wrażenie
a) Co zrobić, by ten najważniejszy moment stał się zachętą do dalszej rozmowy?
b) Rodzaje powitań.
c) Emocjonalność ciała.
d) Kontakt wzrokowy.
e) Strefy dystansu.
f) Znaczenie ubioru.
3) Przygotowanie do prezentacji
a) Podział ról w prezentacji.
b) Kto kim jest w grupie – typy i zależność współpracy.
c) Konstrukcja prezentacji lub wystąpienia.
d) Umiejętność prawidłowego rozłożenia napięć – zasada „przyłóż i odpuść”.
e) Czas prezentacji – percepcja odbiorców i psychologia tłumu.
f) Miejsce prezentacji – adaptowanie przestrzeni zastanej.
g) Funkcja wieloznacznego rekwizytu.
4) Prowadzenie prezentacji
a) Prezentacja jako etiuda teatralna.
b) Istota otwarcia i zakończenia prezentacji.
c) Jak zapewnić uwagę i zrozumienie publiczności?
d) Jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić?
e) Techniki retoryczne stosowane w prezentacji.
f) Dobór odpowiednich argumentów – metody psychologiczne.
g) Zastosowanie metafory, żartu i anegdot w wystąpieniu publicznym.
h) Techniki burzenia barier między prowadzącym a publicznością.
i) Czego unikać a na co zwracać uwagę podczas wystąpień publicznych?
j) Jak sobie poradzić w sytuacjach nagłych – wykorzystanie improwizacji w czasie prezentacji.
5) Znaczenie body language i komunikacji werbalnej podczas wystąpienia
a) Co mówi nasze ciało?
b) Zasada: „jak” jest równie ważne, jak „co”.
c) Najczęstsze błędy językowe.
d) Jak zachowuje się nasze ciało w sytuacjach stresowych?
e) Znaczenie mowy podczas prezentacji.
f) Dlaczego ludzie nas słuchają?
g) Kanały komunikacyjne.
h) Wykorzystanie komunikacji werbalnej.
i) Zasady posługiwania się sugestywnym językiem i „magiczne słowa”.
j) Znaczenie dostosowania się do odbiorcy.
k) Jak kierować grupą podczas wystąpienia?
l) Budowanie klarownego i obrazowego przekazu, poszukiwanie „magicznych słów”.
6) Scenariusz prezentacji
a) Dobór materiałów i kolejność ich prezentowania – dramaturgia.
b) Scenariusz napięć.
c) Dynamika i dramaturgia prezentacji.
d) Prezenter osobowością sceniczną.
e) Co zrobić, gdy prezenterzy i odbiorcy zaczynają zmierzać w innych kierunkach?
7) Technika zadawania pytań i udzielania odpowiedzi
a) Typy rozmówców.
b) Rodzaje pytań pojawiających się w trakcie prezentacji.
c) Rola pytań.
d) Odpowiedź na obiekcje.
e) Radzenie sobie z odmową.
f) Profilaktyka sytuacji konfliktowych.
8) Prezentacja z dnia na dzień
a) Jak przygotować prezentację w krótkim terminie?
9) Przygotowanie prezentacji
a) Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=189

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!