Szkolenia J.G. Training – w grudniu

19 listopada 2006, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza w grudniu na szkolenia dotyczące następujących zagadnień:


I Procedury uproszczone – przepisy i ich praktyczne zastosowanie
II Gospodarcze procedury celne – obecnie i w świetle planowanych zmian prawa III Zapasy w przedsiębiorstwie. Metody, rozwiązania i strategie logistyczne
Szczegółowy program szkoleń wygląda następująco:

Szkolenie I Procedury uproszczone – przepisy i ich praktyczne zastosowanie


Termin: 01.12.2006, godz. 10.00-16.00


Program szkolenia:
1. Procedura uproszczona przy dokonywaniu zgłoszeń celnych
a) przepisy wspólnotowe,
b) przepisy krajowe,
c) instrukcje i wyjaśnienia.
2. Zastosowanie procedury uproszczonej
a) tryb uzyskiwania pozwolenia (wypełnienie wniosku),
b) zmiana udzielonego już pozwolenia,
c) zabezpieczenia,
d) rodzaje stosowanych uproszczeń,
e) miejsce uznane.
3. Realizacja procedur uproszczonych
a) wpis do rejestru,
b) składanie zgłoszenia celnego uzupełniającego,
c) korekta przyjętego przez organ celny zgłoszenia,
d) weryfikacja przyjętych zgłoszeń celnych,
e) wysyłka i odbiór towaru poza godzinami urzędowania organu celnego
4. Towary wyłączone spod stosowania procedury uproszczonej
5. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towaru
6. Dyskusja, pytania, konsultacje z prowadzącym

Prowadzący: Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.


Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)


Cena: 530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0605zgc


Szkolenie II: Gospodarcze procedury celne – obecnie i w świetle planowanych zmian prawa


Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki procedur gospodarczych oraz omówienie pytań, problemów i wątpliwości w tym zakresie, przedstawianych przez uczestników szkolenia. Z uwagi na kameralną grupę, każdy uczestnik, niezależnie od stopnia znajomości tematu, ma możliwość skonsultowania się z prowadzącym i omówienia interesujących go kwestii


Termin: 08.12.2006, piątek, godz. 10.00 – 16.00


Program szkolenia:
1. Zasady i tryb wydawania pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych:
 – pozwolenie pojedyncze,
 – pozwolenie zintegrowane,
 – terminy ważności pozwoleń,
 – wzory wniosków na korzystanie z gospodarczych procedur celnych.
2. Procedura uszlachetniania czynnego:
 – badanie spełnienia warunków ekonomicznych,
 – zasady korzystania z procedury,
 – metody rozliczenia procedury.
3. Skład celny:
 – typy składów celnych,
 – warunki uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie składu celnego,
 – procedura składu celnego.
4. Odprawa czasowa
5. Przetwarzanie pod kontrolą celną
6. Uszlachetnianie bierne:
 – średnia stawka celna,
 – metoda wartości dodanej,
 – zasady rozliczenia procedury.
7. Panel dyskusyjny i konsultacje z wykładowcą

Prowadzący: ekspert z renomowanej firmy doradczej specjalizujący się w zagadnieniach celnych


Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)


Cena: 560,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego:
http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0606pgc


Szkolenie III: Zapasy w przedsiębiorstwie. Metody, rozwiązania i strategie logistyczne


Szkolenie skierowane jest do pracowników operacyjnych, specjalistów oraz kierowników działów logistyki, planowania, zaopatrzenia (zakupów) a także do kierowników magazynów.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat technik, narzędzi i metod wspomagających zarządzane zapasami w przedsiębiorstwie oraz w łańcuchu logistycznym. Ponadto uczestnicy szkolenia będą mogli poznać techniki oceny i kwalifikacji dostawców pod względem utrzymywania zapasów oraz nabędą umiejętności przewidywania skutków podejmowanych decyzji w zakresie zapasów.
Program szkolenia zostanie zrealizowany w formie mini – wykładów i dyskusji grupowych, następnie przeprowadzone będą ćwiczenia utrwalające umiejętności a na zakończenie, w ostatniej fazie szkolenia, nastąpi generowanie koncepcji omawianych rozwiązań w miejscu pracy.

Termin: 14-15.12.2006


Szczegółowy program szkolenia: dzień I (godz.10.30 – 16.30)
1. Logistyka w przedsiębiorstwie
1.1. Podstawowe pojęcia:
1.1.1. Systemy logistyczne
1.1.2. Logistyka marketingowa
1.1.3. Rurociąg logistyczny
1.1.4. Elementy logistyki i łańcucha dostaw
2. Zarządzanie zapasami – wprowadzenie
2.1. Podstawowe pojęcia:
2.1.1. Podstawowa klasyfikacja zapasów
2.1.2. Zapas obrotowy, zapas informacyjny i inne – klasyczne ujęcie
2.2. Zadania praktyczne:
2.2.1. Dyskusja: Dlaczego utrzymujemy zapasy, chociaż ponosimy koszty?
3. Logistyczna obsługa klienta
3.1. Podstawowe pojęcia:
3.1.1. Co to jest logistyczna obsługa klienta?
3.1.2. Strategie obsługi klienta
3.1.3. Wyznaczanie standardów obsługi klienta
3.1.4. Ocena opłacalności klientów
3.2. Zadanie praktyczne:
3.2.1. Studium przypadku
4. Selektywne zarządzanie zapasami
4.1. Podstawowe pojęcia:
4.1.1. Podstawowe klasyfikatory w analizie
4.1.2. Wytyczne do prowadzenia analizy
4.2. Zadania praktyczne:
4.2.1. Analiza ABC – krok po kroku
4.2.2. Analiza rozbudowana

Dzień II (godz. 9.00 – 15.00)
5. Elementy prognozowania

5.1. Podstawowe pojęcia:
5.1.1. Dane niezbędne do opracowania prognozy
5.1.2. Własności prognoz
5.1.3. Analiza popytu (zapotrzebowania)
5.2. Zadania praktyczne
5.2.1. Z jakim popytem mam do czynienia? Badanie zmienności popytu
5.2.2. Opracowywanie prognoz na przykładach
6. Strategie logistyczne – podstawowe informacje
6.1. Podstawowe pojęcia:
6.1.1. Wymagania poszczególnych strategii
6.2. Zadania praktyczne
6.2.1. Studium przypadku
7. Zarządzanie zapasami przez dostawców VMI (Vendor Managed Inventory)
7.1. Podstawowe pojęcia:
7.1.1. Ocena dostawcy
7.1.2. Metody inicjowania działań w ramach VMI
7.2. Zadania praktyczne:
7.2.1. Pomiar efektywności współpracy z dostawcą
7.2.2. Studium przypadku
8. Panel dyskusyjny – pytania, problemy, omawianie indywidualnych przypadków

Prowadzący: Katarzyna Grzybowska


Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)


Cena: 1350,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch I i II dnia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0603zpl


 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!