Szkolenia J.G. Training

5 stycznia 2007, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza w styczniu 2007 na następujące szkolenia:
I System INTRASTAT – podstawy prawne i zasady wypełniania deklaracji
II Praktyczne wypełnianie deklaracji INTRASTAT – warsztaty

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I System INTRASTAT – podstawy prawne i zasady wypełniania deklaracji


Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT – zarówno do osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie jak również do osób, które jeszcze nie zajmowały się tym zagadnieniem.
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych założeń prawnych systemu Intrastat, omówienie zmian wprowadzonych w 2006 roku, omówienie zmian na 2007 rok, omówienie zasad wypełniania deklaracji w przywozie i wywozie.
Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie. Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia swoich problemów i wątpliwości, związanych z tematem szkolenia, z wykładowcą.

Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla chętnych.
Termin: 18.01.2007, czwartek

Program szkolenia
Część I, godz. 10.00 – 15.00:
I. Funkcjonowanie systemu INTRASTAT w latach 2004-2006:
1. Najczęściej pojawiające się problemy.
2. System upomnień.
II. Zmiany w polskim systemie INTRASTAT w 2006 r. oraz planowane zmiany na rok 2007:

1. Zmiana w przepisach prawnych UE w zakresie systemu INTRASTAT.
2. Dostosowanie polskich przepisów do regulacji prawnych UE.
3. Zmiany w zakresie podmiotowym.
4. System progów statystycznych.
5. Wykorzystanie danych finansowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT.
6. Zmiany w deklarowaniu towarów w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
7. Najczęściej popełniane błędy (na bazie dotychczasowych doświadczeń).

8. Korygowanie zgłoszeń INTRASTAT – ćwiczenie.

Część II, godz. 15.00 – 16.00:
Konsultacje dla chętnych.
Prowadzący: pracownik administracji publicznej, specjalizuje się w tematyce związanej z Intrastatem, prowadzi liczne szkolenia na ten temat.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0701isc

Szkolenie II Praktyczne wypełnianie deklaracji INTRASTAT – warsztaty


Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT – zarówno do osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie jak również do osób, które jeszcze nie zajmowały się tym zagadnieniem.
Celem zajęć jest zdobycie umiejętności prawidłowego wypełniania deklaracji INTRASTAT.

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie do 10 osób. Zajęcia prowadzone w formie mini – wykładów i ćwiczeń praktycznych, w trakcie których uczestnicy wypełniają deklaracje.

Termin: 19.01.2007, piątek, godz. 10.00 – 15.00

Program szkolenia:
1. Klasyfikowanie towarów według Nomenklatury Scalonej (CN) dla potrzeb deklaracji INTRASTAT – ćwiczenia polegające na ustalaniu właściwych 8-znakowych kodów Scalonej Nomenklatury (CN) dla wybranych towarów, dla których będą podane przykładowe opisy zawierające np. m.in. właściwości towarów, ich zastosowanie. Ćwiczenie będzie obejmować również praktyczne wdrażanie zasad określania ilości deklarowanych towarów.
2. Praktyczne wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z państwami członkowskimi UE – ćwiczenia polegające na wypełnianiu deklaracji INTRASTAT w przywozie i wywozie w odniesieniu do różnych warunków dostaw i rodzajów transakcji handlowych.

3. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Prowadzący: pracownik administracji publicznej, specjalizuje się w tematyce związanej z Intrastatem, prowadzi liczne szkolenia na ten temat.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0701ipc

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!