Trzy szkolenia w styczniu

12 stycznia 2007, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na szkolenia z zakresu:
I Czas pracy kierowców – problemy praktyczne
II Transport i spedycja międzynarodowa – umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR

III Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I Czas pracy kierowców – problemy praktyczne

Celem szkolenia jest:
– przedstawienie uregulowań prawnych i ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących czasu pracy kierowców,

– omówienie zasad prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce,
– omówienie i analiza przypadków z praktyki zawodowej uczestników, pod kątem właściwego zastosowania przepisów prawnych.

Termin: 22.01.2007, poniedziałek, godz. 10.00-16.00

Prowadzący: Jacek Szyposz

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0701cpt  

Szkolenie II Transport i spedycja międzynarodowa – umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR

Termin: 23.01.2007, wtorek, godz. 10.00-16.00

Program:
1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki.
Dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
– rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora)

– specyfika, różnice, pułapki
– wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
– rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
– rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
– ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
– instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
– praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej

– i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.
4. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
– zakres stosowania
– pojęcie osoby uprawnionej
– podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
– relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną
– reklamacja – jak to robić prawidłowo

5. Transport samochodowy po przystąpieniu Polski do UE
6. Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje

Prowadzący: Andrzej Sikorski

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0701tst  

Szkolenie III Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zawierają umowy kupna – sprzedaży w relacjach międzynarodowych (eksport, import, transakcje wewnątrzwspólnotowe) oraz osób obsługujących takie transakcje.

Omawiane zagadnienia będą poparte licznymi przykładami, jest przewidziany czas na odpowiedzi na pytania uczestników, analizę przypadków, dyskusję i konsultacje.

Termin: 24.01.2007, środa, godz. 10.00-16.00

Program szkolenia
1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska)
– zakres stosowania
– co to jest i jakie warunki musi spełniać oferta

– typy ofert: odwołalna, nieodwołalna
– kiedy umowa kupna-sprzedaży jest skutecznie zawarta
– obowiązki sprzedającego
– obowiązki kupującego
– środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy
– przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru
2. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
– zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
– analiza poszczególnych grup formuł:

a/ grupa E – EXW
b/ grupa F – FCA, FAS, FOB
c/ grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
d/ grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
– ubezpieczenia CARGO w INCOTERMS 2000
– reguły handlowe a umowa przewozu i umowa spedycji
– wybrana reguła handlowa a wartość celna towaru
3.Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje

Prowadzący: Andrzej Sikorski

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0701kwt

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!