Czas pracy kierowców – szkolenie

22 stycznia 2007, 0:00

8 lutego 2007 w Centrum Konferencyjnym w Warszawie odbędzie się szkolenie p.t. „Czas pracy kierowców”.

Program
1. Ustawa o transporcie drogowym
a) zakres zastosowania ustawy
b) przewozy nie podlegające ustawie
c) podstawowe definicje
d) obowiązek uzyskania licencji na transport drogowy oraz na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
e) zaświadczenia na przewozy własne

f) opłaty za przejazd po drogach krajowych
g) wymagania w stosunku do kierowców w zakresie dokumentacji pracowniczej
h) sankcje za naruszenie przepisów – odpowiedzialność przewoźnika i kierowcy
2. Przepisy unijne i krajowe dotyczące czasu pracy kierowców – nowa ustawa
a) Zakres stosowania nowej ustawy o czasie pracy kierowców:
– pojęcie czasu pracy i normy czasu pracy
– obowiązek posiadania zaświadczenia o nie prowadzeniu pojazdu

3. Zakres stosowania Rozporządzeń Rady EWG (Nr 3820/85 i 3821/85) z zakresu transportu drogowego:
a) podstawowe definicje rozporządzenia
b) normy czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków
c) zwolnienia z zastosowania rozporządzeń Rady
d) przechowywanie wykresówek
e) zakres zastosowania umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe – AETR
f) zasady działania przyrządów kontrolnych – tachografów

g) obowiązek instalowania i zasady użytkowania tachografów
h) zmiana pojazdu i związane z tym obowiązki kierowcy
i) operowanie selektorem i sankcje za nieprawidłowe operowanie
4. Zmiany z zakresu czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków które obowiązywać będą od 11 kwietnia 2007r.
a) Podstawowe definicje rozporządzenia
b) zakres zastosowania i nowe zwolnienia według rozporządzenia 561/2006
c) normy prowadzenia pojazdu w ciągu dnia i tygodnia oraz w okresach dwutygodniowych

d) okresy odpoczynków dobowych i tygodniowych – zasady odbioru odpoczynku dziennego i tygodniowego, dzielenia odpoczynku dziennego, odpoczynki skrócone i odpoczynki dla załogi
e) nowe zasady dotyczące odbioru przerwy w jeździe ciągłej
f) wymóg posiadania i okazywania wykresówek lub kart kierowców
5. Panel dyskusyjny, konsultacje.

Uczestnicy
Seminarium skierowane do specjalistów ds. logistyki i transportu, dyrektorów i właścicieli firm transportowych, przewoźników.

Cel seminarium
Dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców (na przykładach) oraz poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat polskich i europejskich rozporządzeń w tym zakresie oraz ich prawidłowego zastosowania.

Referent – Łukasz Leja – pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Koszt uczestnictwa

549.00 PLN + 22%VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=8LCK01&z 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!