Transport drogowy materiałów niebezpiecznych – szkolenie

5 marca 2007, 0:00

Firma kingck zaprasza na szkolenie: Transport drogowy materiałów niebezpiecznych

9 marca 2007r., Warszawa

Adresaci szkolenia: specjaliści ds. transportu, logistycy, spedytorzy lub inne osoby z firmy zajmujące się magazynowaniem, pakowaniem, załadunkiem lub transportem towarów niebezpiecznych.

Nowa umowa ADR 2007 – 2009
Szkolenie adresowane jest do osób zaangażowanych w przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych (ADR) na różnych jego etapach: pakowanie, załadunek, przewóz, rozładunek, zlecanie ładunków, przygotowanie dokumentacji i samochodów. Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych regulacji prawnych w zakresie ADR, przedstawienie praktycznych aspektów postępowania z materiałami niebezpiecznymi, transportu oraz wymaganej dokumentacji.

Zakres programowy:
I Obecne regulacje prawne
umowa ADR – najistotniejsze kwestie i zmiany prawne (nowa Umowa ADR 2007 – 2009),
Omówienie przepisów prawnych krajowych (Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych z rozporządzeniami).
II Obowiązki uczestników przewozu (dodatkowe wymagania dla załogi pojazdu)

III Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych: karta charakterystyki, certyfikat klasyfikacyjny; omówienie najważniejszych danych klasyfikacyjnych-nr UN, klasa, grupa pakowania, kod klasyfikacyjny, nr rozpoznawczy zagrożenia, wzorce nalepek, najistotniejsze przepisy szczególne.
IV Znakowanie sztuk przesyłek i opakowań
V Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
VI Dokumenty w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych (omówienie dokumentu przewozowego i przykłady niepoprawnych dokumentów, omówienie instrukcji pisemnych dla kierowców, pozostała dokumentacja -świadectwo dopuszczenia, zaświadczenie ADR)

VII Panel dyskusyjny, indywidualne konsultacje

Uwaga: Osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie o odbyciu szkolenia ogólnego wymaganego przepisami ADR, mogą po zajęciach napisać krótki test (do zaliczenia którego wystarczą materiały szkoleniowe + wiedza nabyta podczas szkolenia).

Prowadzący: uprawniony doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych, autorka projektu oprogramowania Adrpraktyk oraz licznych publikacji z tego zakresu.

Dodatkowe informacje – tel. 022 822 07 37 lub http://kingck.pl/index.php?kat=6&fz=27

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!