Czas pracy kierowców – zmiany obowiązujące od 11 kwietnia 2007r.

2 kwietnia 2007, 0:00

16 kwietnia 2007r. we Wrocławiu odbędzie się szkolenie nt. Czasu pracy kierowców w świetle najnowszych przepisów prawnych.

Seminarium skierowane do specjalistów ds. logistyki i transportu, dyrektorów i właścicieli firm transportowych, przewoźników.

Cel seminarium
Dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców (na przykładach) oraz poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat polskich i europejskich rozporządzeń w tym zakresie oraz ich prawidłowego zastosowania.

Program szkolenia:
1. Zakres zastosowania przepisów rozporządzeń europejskich dotyczących przewozów drogowych
2. Ustawa o transporcie oraz jej zmiany

– zastosowanie ustawy o transporcie drogowym
– podstawowe definicje
– obowiązek uzyskania licencji i warunki jakie w związku z tym należy spełnić
– obowiązek uzyskania zaświadczenia na przewozy własne
– uiszczenie opłat na przewozy po drogach krajowych – przepisy nowego rozporządzenia
– dokumenty niezbędne podczas każdego przewozu
– nowe zasady dotyczące systemu szkoleń kierowców – kwalifikacje wstępne i szkolenia okresowe
– odpowiedzialność przedsiębiorcy oraz kierowcy za naruszenie przepisów z zakresu transportu drogowego

– przepisy o kontroli drogowej
– uprawnienia i obowiązki kontrolowanego
– kary pieniężne związane z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym
3. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki
4. Przepisy unijne i krajowe dotyczące czasu pracy kierowców
a) Zmiany, jakie obowiązywać będą od 11 kwietnia 2007r. w zakresie czasu prowadzenia przerw i odpoczynków – rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie

– zakres zastosowania rozporządzenia 561/2006
– definicja kierowcy
– definicje przerw i odpoczynków
– normy czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków
– zwolnienia z zastosowania rozporządzenia 561 / 2006 i umowy AETR
– obowiązek instalowania i użytkowania tachografów
– dobór wykresówek do tachografu

– zmiany pojazdu i związane z tym obowiązki kierowcy
– omówienie nowych zasad dotyczących odbioru przerw i odpoczynków
– nowe zasady dotyczące wykonywania przewozów przez załogę
– omówienie odpoczynków dobowych i tygodniowych, w tym odpoczynku dziennego w załodze oraz odpoczynków w transporcie multimodalnym
– dokumentacja dotycząca czasu prowadzenia przerw i odpoczynków wymagana na podstawie nowych przepisów

– różnice między AETR a nowym rozporządzeniem 561/2006
– przechowywanie wykresówek

b) Tachografy cyfrowe
– jakich pojazdów dotyczy obowiązek instalacji
– obowiązek kalibracji i aktywacji
– zasady użytkowania tachografów

– obowiązek uzyskania karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa
– obowiązek dokonywania wydruków z tachografu i karty
– piktogramy stosowane w tachografach cyfrowych

Referent – Łukasz Leja

Koszt uczestnictwa – 549.00 PLN + 22%VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium

Formularz zgłoszeniowy http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=8LCK02W&z=

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!