Spedycja i transport międzynarodowy dla logistyków i spedytorów – szkolenie

2 marca 2008, 0:00

Szkolenie przeznaczone dla średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej. Wykład jest prowadzony metodą „od początku do końca” – tematy są omawiane kompleksowo. Kompedium wiedzy dla: logistyków, spedytorów, handlowców.

Program szkolenia:
1. Spedycja w transakcji międzynarodowej
umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki

umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora
2. Ubezpieczenie w transporcie
rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa

rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.
3. Transport międzynarodowy
umowa przewozu

list przewozowy jako dowód na potrzeby podatku VAT
ustawa Prawo przewozowe a Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice) – transport samochodowy
ustawa Prawo przewozowe a Konwencja CIM – transport kolejowy
ustawa Prawo przewozowe a Konwencja warszawska – transport lotniczy
ustawa Prawo przewozowe a Kodeks morski – transport morski
obowiązki stron (odpowiedzialność i prawa nadawcy, odpowiedzialność i prawa przewoźnika, odpowiedzialność i prawa odbiorcy towaru)
system domniemań prawnych zwalniający przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru

pojęcie osoby uprawnionej
kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
prawidłowy sposób składania reklamacji u przewoźnika

Najbliższy termin szkolenia: 13 i 14.03.2008 r. godz. 10.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Kraków

Koszt: 1280,00 – obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata, certyfikat ukończenia szkolenia, obiady.

Wykładowcy:
mgr Andrzej Sikorski
mgr Maciej Miernecki

Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia – http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=18 ) należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254

Więcej informacji: 022 8704298

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!