Spedycja dla logistyków

17 marca 2008, 0:00

W dniach 03.04-04.04.2008 odbędzie się szkolenie: Spedycja dla logistyków.

Miejsce szkolenia: Sopot lub Gdańsk

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wiadomości i umiejętności w zakresie współpracy z zawodowymi spedytorami i przewoźnikami, a także poprawnego wypełniania dokumentów występujących w procesach spedycyjnych i transportowych.

Zajęcia mają charakter warsztatów, w czasie których przeprowadzane są casy dotyczące prezentowanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia mają również możliwość sprawdzenia własnych umiejętności wypełniania dokumentów spedycyjnych i transportowych, a także wymiany doświadczeń z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Tematyka szkolenia

1. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie

Analiza poszczególnych grup formuł:
grupa E – EXW
grupa F – FCA, FAS, FOB
grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
INCOTERMS 2000 a ubezpieczenia
INCOTERMS 2000 a umowa przewozu i umowa spedycji
Wpływ zastosowanej formuły na wartość celną towaru

2. Ubezpieczenie w transporcie
rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
ryzyko związane z transportem towarów
instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C

praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie
3. Umowa spedycji
umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)

rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora
4. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych
ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice)
Prawo przewozowe a regulacje odnośnie przewozów kolejowych i lotniczych ( CIM i Konwencja warszawska)
obowiązki stron (odpowiedzialność i prawa nadawcy, odpowiedzialność i prawa przewoźnika, odpowiedzialność i prawa odbiorcy towaru)
system domniemań prawnych zwalniający przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru
pojęcie osoby uprawnionej

kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
prawidłowy sposób składania reklamacji u przewoźnika

Informacje organizacyjne
Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 1 200 zł (Trójmiasto) lub 1 300 zł (Warszawa). Czas trwania szkolenia: 2 dni. W cenie szkolenia zawarte są materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe. Firma udziela 15% rabatu dla trzeciej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej na jeden moduł z jednej firmy lub przy zgłoszeniu na 3 lub więcej szkoleń z naszej oferty.

8% rabatu przy powołaniu się na TruckFocus.pl

Organizator może zarezerwować hotel i wyżywienie dla uczestników szkolenia. Koszt zakwaterowania w miejscu szkolenia z całodziennym wyżywieniem wynosi około 260 zł pokój jednoosobowy, 380 zł za pokój dwuosobowy za dzień pobytu w hotelu o wysokim standardzie. Koszt zakwaterowania zmienia się w zależności od miejsca szkolenia.

Szkolenia dedykowane
Zorganizowanie szkolenia dedykowanego warto rozważyć już przy 5 – 7 uczestnikach z jednej firmy. Szkolenia tego typu pozwalają na dostosowanie zakresu merytorycznego i terminu do indywidualnych potrzeb klienta.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.oditk.com.pl/e4u.php/1,ModCourses/SubmitCourse/88/2813

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!