Optymalizacja w zarządzaniu zapasami – warsztaty

, 20 marca 2008, 0:00

W dniach 10 – 11 kwietnia 2008r. odbędzie się szkolenie: Optymalizacja w zarządzaniu zapasami.

Profil uczestników:

Warsztaty skierowane do kadry średniego szczebla (menedżerskiej i inżynierskiej) oraz specjalistów, mających bezpośredni wpływ na formę organizacji procesów logistycznych oraz zajmujących się fizyczną logistyką firm; specjalistów do spraw logistyki pracujących w działach: zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji, planowania, zarządzania zapasami oraz magazynem, koordynacji sprzedaży. Warsztaty te są także przeznaczone dla kadry zarządzającej wyższego szczebla.

Korzyści dla uczestników:
umiejętność prognozowania potrzeb materiałowych, umiejętność analizy zapasów, umiejętność stosowania metod i technik optymalizacji przepływu materiałów, umiejętność minimalizacji kosztów logistycznych, zastosowanie standardów obsługi klienta w zarządzaniu zapasami w firmie, podejmowanie decyzji dotyczących optymalnego zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych, umiejętność obniżania poziomu zapasów bez wpływu na poziom obsługi klienta, podejmowanie decyzji w zakresie sterowania zapasami…

Metodyka prowadzenia zajęć:
Zajęcia – warsztaty, prowadzone przy użyciu metod kształcenia aktywnego. Oparte na metodologii treningu partycypacyjnego, poprzez powiązanie doświadczenia treningowego (case study, symulacje, zadania indywidualne, dyskusje, prezentacje, testy, gry biznesowe itp.) Zagadnienia prezentowane są również w formie wykładów oraz dyskusji grupowych.

Program :
• Zarządzanie zapasami – wprowadzenie
– zapas zabezpieczający, zapas informacyjny i inne – klasyczne ujęcie

– zapasy nieuzasadnione – co z nimi zrobić??
• Logistyczna obsługa klienta
– strategie obsługi klienta
– wyznaczanie standardów obsługi klienta
• Selektywne zarządzanie zapasami

– wytyczne do prowadzenia analizy
– analiza ABC, XYZ
• Prognozowanie popytu
– jakość prognoz: błąd prognozy, trafność prognozy i jej dopuszczalność
– z jakim popytem mam do czynienia? Badanie zmienności popytu
• Polityka planowania dostaw

– wariantowe rozwiązania systemów zamawiania
• Kiedy składać zamówienia? – gra decyzyjno-kalkulacyjna
• Usprawnianie gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie
– wąskie gardła
– problemy i przezwyciężanie problemów

– mierniki oceny zapasów
• Strategie zarządzania zapasami.

Miejsce: Kraków, Hotel Chopin, ul. Przy Rondzie 2, sala konferencyjna

Koszt uczestnictwa: 1.150 zł. za dwudniowe szkolenie (PKWiU 80 – usługa zwolniona od podatku VAT) w cenie autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa.

Prowadzący: Katarzyna Grzybowska

W warsztatach bierze udział maksymalnie 12 osób.

Zapisy na szkolenia: tel. (012) 413-81-82 wewn. 58

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!