„Zarządzanie Zapasami – narzędzia i metody” – Szkolenie

, 4 maja 2008, 0:00

Celem szkolenia organizowanego przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego jest zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami niezbędnymi do profesjonalnego planowania i gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie.

Uczestnicy szkolenia:
W szkoleniu powinni wziąć udział: pracownicy średniego i wyższego szczebla działów zakupów, działów logistyki pracownicy wpływający na generowanie zapasów w przedsiębiorstwie z szczególnym uwzględnieniem pracowników średniego i wyższego szczebla produkcji i marketingu.

Termin szkolenia: 15-16 maja 2008 roku

Miejsce szkolenia: Sopot lub Gdańsk

Program szkolenia:
1. Zapasy – zło konieczne czy błogosławieństwo?
czym są zapasy
określenie przyczyn gromadzenia zapasów

punkt rozdzielający – zapotrzebowanie zależne i niezależne
źródła informacji o zapasach w przedsiębiorstwie
koszty zapasów
Zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi zarządzania zapasami. Uporządkowanie pojęć i stworzenie wspólnego podłoża do dalszych dyskusji. Omówienie zagadnień kosztowych.

2. Analiza popytu:

rozkład popytu
trend popytu
sezonowość popytu
krótko i długoterminowe prognozowanie popytu
analiza i klasyfikacja ABC i XYZ
Zarządzanie zapasami wymaga pełnej wiedzy o nim. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat analizy popytu, prognozowania krótko i długo okresowego wraz z umiejętnością oceny jakości prognoz.

3. Zapas bezpieczeństwa a poziom obsługi klienta:

wyznaczanie rzeczywistego poziomu obsługi klientów
poziom obsługi a zapas bezpieczeństwa
Treści zawarte w rozdziale 3 nakierowane są na zdobycie umiejętności rzeczywistego określenia poziomu obsługi klienta. Uczestnicy poznają konsekwencje wynikające z zmian poziomu zapasu bezpieczeństwa.

4. Podstawowe modele systemów zamawiania:
oparty na poziomie informacyjnym
oparty na przeglądzie okresowym
wariantowe rozwiązania systemów zamawiania

5. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych:
grupowanie zamówień
analiza pokrycia

6. VMI – zarządzanie zapasami przez dostawcę
Jak wybór systemu zamawiania wpływa na zarządzanie zapasami. Syntetyczne ćwiczenia kalkulacyjne pozwolą przekonać się uczestnikom jak poszczególne rozwiązania mogą poprawić lub zmniejszyć efektywność zarządzania zapasami.

Metody szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom przeanalizować, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.
Wykorzystamy następujące metody:
Ćwiczenia indywidualne
Wykład wprowadzający
Omówienie
Dyskusja moderowana
Praca grup

Sesja informacji zwrotnej.

Informacje organizacyjne:
Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 1 200 zł.
Czas trwania szkolenia: 2 dni. W cenie szkolenia zawarte są materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe. Udzielamy 15% rabatu dla trzeciej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej na jeden moduł z jednej firmy lub przy zgłoszeniu na 3 lub więcej szkoleń z naszej oferty.
Dodatkowe 8% rabatu przy powołaniu się na portal: www.truckfocus.pl  

Organizator może zarezerwować hotel i wyżywienie dla uczestników szkolenia. Koszt zakwaterowania w miejscu szkolenia z całodziennym wyżywieniem wynosi około 320 zł pokój jednoosobowy, 480 zł za pokój dwuosobowy za dzień pobytu w hotelu o wysokim standardzie. Koszt zakwaterowania zmienia się w zależności od miejsca szkolenia.

Kontakt: Menedżer tematu: Krzysztof Jachim tel. (0-58) 32 62 428

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!