Czas pracy kierowców – aspekty praktyczne

7 marca 2011, 12:37

Firma Effect Group zaprasza na szkolenie:

Czas pracy kierowców – aspekty praktyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób prowadzących firmy przewozowe, przedsiębiorców transportowych oraz przedstawicieli instytucji transportowych lub posiadających transport wewnętrzny oraz zajmujących się nadzorem nad sprawami kadrowymi, 

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresów objętych w przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Program szkolenia obejmuje jeden dzień zajęć o dostarczających zarówno podstaw prawnych jak i przykładów praktycznego stosowania prawa. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu ilustrowanego przykładami z praktyki oraz ćwiczeń w stosowaniu rozwiązań.

Program szkolenia:

1. Stan prawny
•    dyrektywy Parlamentu Europejskiego,
•    ustawa o czasie pracy kierowców, pozostałe regulacje prawne.

2. Czas pracy kierowców

•    Systemy i rozkłady czasu pracy – podstawowy, równoważny system czasu pracy, przerywany czas pracy, zadaniowy system pracy, rozkłady czasu pracy.
•    Normy dotyczące okresów prowadzenia pojazdów, gwarantowane okresy odpoczynku kierowców (okresy prowadzenia, przerwy w prowadzeniu, odpoczynek dzienny, odpoczynek tygodniowy, wyjątki) i zasady  opracowywania harmonogramów czasu pracy.
•    Dni wolne od pracy, dyżury i praca w godzinach nadliczbowych (warunki i zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych, ograniczenia i zakazy zatrudniania w godzinach nadliczbowych, zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych).
•    Normy prowadzenia, przerwy oraz okresy odpoczynku wynikające z umowy AETR i rozporządzeń WE.

3. Obowiązki pracodawcy – obowiązek informacji, uzyskiwanie informacji o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy, rozkład jazdy i wykaz obowiązków, ewidencja czasu pracy, karta kierowcy, tachografy i obowiązki z tym związane. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy kierowców – ewidencja czasu pracy kierowców. 

4. Podróże służbowe kierowców – krajowe i zagraniczne.

5. Normy prowadzenia pojazdu, przerwy w prowadzeniu i odpoczynku kierowcom zatrudnionym poza stosunkiem pracy.

6. Uprawnienia organów kontrolnych w zakresie przepisów o czasie kierowców. Zasady kontroli czasu pracy przez ITD i PIP – zgodne z wymogami znowelizowanych rozporządzeń UE. Kontrole czasu pracy w siedzibie firmy –  uprawnienia Inspektorów ITD


Miejsce: Warszawa

Termin: 21.03.2011r. godz. 10:00 – 17:00
Cena: 550 PLN + 23% VAT

Zgłoszenia: www.effectgroup.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!