Szkolenie – transport morski i drogowy

30 maja 2011, 13:25

Firma ABC Sikorski zapraszana szkolenie pt.:

“Drogowa i morska spedycja międzynarodowa i transport w handlu zagranicznym”

 

Program szkolenia:

  Dzień I
    Umowa spedycji:
        ogólna charakterystyka, podstawy prawne
        zlecenie spedycyjne i inne dokumenty
        relacje między spedytorem a zleceniodawcą
        Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)
        dochodzenie roszczeń z umowy spedycji
        INCOTERMS 2010
        ubezpieczenia: OCS, OCP i CARGO
    Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):
        umowa przewozu
        prawa i obowiązki stron umowy przewozu
        list przewozowy (CMR) i jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna i konstytutywna
        odpowiedzialność przewoźnika
        dochodzenie roszczeń i tryb składania reklamacji z tytułu uszkodzenia, ubytku, utraty ładunku lub opóźnienia w dostawie
    Dzień II
    Transport i spedycja morska:

    żegluga liniowa – przewozy kontenerowe
    stawka frachtowa
    koszty portowe (THC) i lądowe przewozu kontenerów
    konosament (wystawianie konosamentu, zwalnianie ładunku, konosament spedycyjny,)
    inne dokumenty używane w transporcie morskim (np. morski list przewozowy, manifest ładunkowy itp.)
    dochodzenie roszczeń i tryb składania reklamacji z tytułu uszkodzenia, ubytku, utraty ładunku lub opóźnienia w dostawie drogą morską

Miejsce szkolenia:
14-15.06.2011 r. – Gdynia
14-15.09.2011 r. – Warszawa

Dokładne miejsce szkolenia podamy naszym uczestnikom na 7-5 dni przed szkoleniem
Koszt: 1280 zł + VAT – obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady podawane podczas spotkania, certyfikat ukończenia szkolenia. Ewentualne zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Wykładowca: mgr Andrzej Sikorski – zawodowy trener, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego a także renomowanego Francuskiego Instytutu Zarządzania. 

Więcej informacji pod adresem: edukacja@edukacja2001.com.pl 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!