Szkolenie: Spedycja i Transport dla początkujących

27 czerwca 2011, 13:03

Fundacja Rozwoju Rachunkowości zaprasza na szkolenie:

Spedycja i Transport dla początkujących
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy umożliwiającej rozpoczęcie pracy w działach transportowych i spedycyjnych przedsiębiorstw. Uczestnicy będą po zakończeniu kursu przygotowywani do efektywnej pracy i prowadzenia działalności spedycyjno-transportowej.

Zajęcia mają charakter warsztatów, z mikrowykładami, dyskusją, analizą dydaktycznych materiałów multimedialnych oraz praktycznymi indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
• Wyjaśnienie pojęcia spedycji i transportu; omówienie znaczenia spedycji i transportu w gospodarce światowej
• Przedmiot działalności firmy spedycyjnej i transportowej
• Podstawowe różnice między firmą spedycyjną i transportową
• Akty prawne dotyczące spedycji i transportu – krótka charakterystyka
• Pozwolenia i licencje wymagane dla prowadzenia działalności spedycyjnej

2. Część zasadnicza
• Rodzaje transportu
• Klasyfikacja środków transportu
• Pojęcie ładowności środka transportu (prezentacja obl. ładowności przykładowego środka transportu)
• Rodzaje dokumentacji transportowej (omówienie i prezentacja wzorów dokumentów)

o Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR
o Dowód dostawy
o Wydanie zewnętrzne

• Struktura organizacyjna firmy spedycyjnej i transportowej – charakterystyka stanowisk pracy
• Profil klienta firmy spedycyjnej i transportowej: klasyfikacja i charakterystyka
• Obsługa klienta firmy spedycyjnej i transportowej

o omówienie procesu obsługi klienta od przyjęcia zlecenia spedycyjnego/ transportowego po wystawienie faktury za usługę spedycyjną/transportową;
o prezentacja wzoru zlecenia spedycyjnego/ transportowego, omówienie najważniejszych elementów zlecenia

• Wybrane aspekty ekonomiczne działalności spedycyjnej i transportowej

o Zysk firmy spedycyjnej i transportowej
o Strata i jej znaczenie w kontekście podtrzymania współpracy z klientemo Czynniki wpływające na kształtowanie się cen usług spedycyjnych i transportowych

• Wybrane zagadnienia podatkowe związane z transportem i spedycją

o zmiany w imporcie usług od 1 stycznia 2010 – w szczególności najem środków transportu
o podatek VAT a transport wewnątrzwspólnotowy – stawka zerowa – dokumentacja
o podatek VAT a transport międzynarodowy – stawka zerowa – dokumentacja
o moment powstania obowiązku podatkowego w transporcie krajowym
o fakturowanie w transporcie

• Przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od środków transportu
• Podróże służbowe

o opodatkowanie samochodów służbowych
o zasady rozliczania podróży służbowych

• Marketing w firmie spedycyjnej i transportowej

3. Zakończenie
• Podsumowanie najważniejszych wiadomości przekazanych podczas szkolenia

Czas trwania: 8 godzin

Termin szkolenia: 2011-06-30

Prowadzący: Andrzej Dąbek

Lokalizacja: Warszawa

Cena: 699 PLN brutto

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

 

Informacje dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy i poczęstunek.

Więcej na www.frr.pl
 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!