Odpowiedzialność przewoźnika drogowego i spedytora – szkolenie

18 lipca 2011, 14:05

Firma Effect Group zaprasza na szkolenie: Odpowiedzialność przewoźnika drogowego i spedytora w przewozach krajowych i międzynarodowych. Zajęcia dedykowane są dla kadry kierowniczej zarządzającej transportem, spedycją i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za planowanie i realizację procesów transportowych.

Program szkolenia

Uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi:
·         Rynek usług transportowo – spedycyjnych

·         Koszty i ceny usług transportowo – spedycyjnych

·         Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo – spedycyjnej


Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych:
·         Ustawa – Prawo przewozowe

·         Ustawa o transporcie drogowym

·         Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR

·         Ustawa o czasie pracy kierowców

·         Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne OPWS 2002

·         Kodeks Cywilny

·         INCOTERMS 2010

·         Umowa Przewozu i Umowa Spedycji


Podział odpowiedzialności:
·         Podział odpowiedzialności za towar – nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku

·         Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów

·         Ustalenie odszkodowania zgodnie z prawem przewozowym

·         Limity odpowiedzialności i wysokości odszkodowania

·         Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora

·         Odpowiedzialność w stosunku do zleceniodawcy oraz osób trzecich wynikających z OC Przewoźnika i Spedytora

·         Odpowiedzialność spedytora i umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń

Ryzyko szkód i roszczenia
·         Kiedy przechodzi ryzyko szkód w przesyłce – na nabywcę

·         Postępowanie w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce

·         Reklamacje i roszczenia

·         Roszczenia i przedawnienie roszczeń

Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji
·         Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?

·         Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów

·         Reklamacje, prawo zastawu i zatrzymania

·         Odszkodowania i ich wysokości

Miejsce: 29-30.08.2011r. Warszawa

Koszt udziału w szkoleniu: 1300 + 23%VAT

 

Rozkład godzinowy:

pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Więcej informacji na www.effectgroup.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!