Szkolenie Incoterms 2010 z warunkami akredytywy w ABC Sikorski

23 listopada 2011, 15:41

Firma ABC Sikorski organizuje szkolenie z warunków dostaw Incoterms 2010 wraz z 2-godzinnym wykładem poświęconym akredytywie, prowadzonym przez p. Agatę Dybiec z Raiffeisen Bank Polska. Odbędzie się ono 5 grudnia 2011 r. w Warszawie.

Wykład będzie zawierał wiele aspektów praktycznych (np. co powinno być w warunkach akredytywy a na co w żadnym wypadku nie można się zgodzić).
Wykład z warunków Incoterms poprowadzi p. Andrzej Sikorski.

Plan szkolenia

Warunki Incoterms 2010

 1. Wprowadzenie:

  • Ryzyko i koszty w handlu zagranicznym, umowa sprzedaży (kontrakt);
  • Czym są Incoterms a czym nie są?;
  • Inne terminy handlowe (amerykański kodeks handlowy (UCC), Combiterms).
 2. Nowości w Incoterms 2010 i różnice w stosunku do Incoterms 2000.
 3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu:
  Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu:

  • EXW EX WORKS
  • FCA FREE
  • CPT CARRIAGE PAID TO
  • CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
  • DAT DELIVERED AT TERMINAL
  • DAP DELIVERED AT PLACE
  • DDP DELIVERED DUTY PAID

  Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

  • FAS FREE ALONGSIDE SHIP
  • FOB FREE ON BOARD
  • CFR COST AND FREIGHT
  • CIF COST INSURANCE FREIGHT
 4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms 2010:

  • brak informacji o wersji Incoterms;
  • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
  • EXW i DDP – reguły naruszające zasadę domicylu celnego;
  • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
  • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
 5. Incoterms 2010 w kontraktach handlowych:

  • Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms 2010?
  • Którą regułę wybrać?
  • Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?

Akredytywa

 1. Elementy kontraktu zabezpieczające prawidłowe otwarcie akredytywy

  • określenie banków stron akredytywy
  • miejsce dostępności akredytywy (bank otwierający lub awizujący/potwierdzający)
  • termin i miejsce ważności akredytywy
  • termin płatności
  • określenie stron pokrywających koszty bankowe
  • opis towaru i baza transakcji (Incoterms)
  • określenie wymaganych dokumentów i ich treści
 2. Schemat transakcji
 3. Wzór komunikatu MT700
 4. Dokumenty handlowe (omówienie dokumentów na podstawie wzorów

  • Dokumenty sporządzone przez beneficjenta akredytywy:

   • faktura handlowa
   • specyfikacja
   • certyfikaty
   • próby jakościowe
   • oświadczenia
  • Dokumenty sporządzone przez firmy inne niż beneficjent: (omówienie dokumentów na podstawie wzorów

   • dokumenty ubezpieczeniowe
   • dokumenty przewozowe (B/L, CMR, AWB, RWB)
   • świadectwo pochodzenia towaru
   • certyfikaty jakości , ilości i wagi, standaryzacji, analizy, fitosanitarne
 5. Dokumenty finansowe

  • traty (weksle trasowane
 6. Wskazówki dla eksportera
 7. Przykłady warunków niekorzystnych z punktu widzenia eksportera.
 8. Korzyści dla eksportera wynikające z akredytywy.
 9. Elementy akredytywy, które powinny być zweryfikowane przed wysłaniem towaru.
 10. Prezentacja dokumentów przez eksportera – obowiązki eksportera/beneficjenta.

  • Jednolite Zwyczaje i Praktyka dot. Akredytyw Dokumentowych – UCP600

Termin i miejsce szkolenia:

5 grudnia 2011 r., Warszawa

Koszt  szkolenia:

740 zł + VAT (obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad podawany podczas spotkania, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia) należy przesyłać na adres edukacja@edukacja2001.com.pl.
Więcej informacji na stronie www.abcsikorski.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!