Lista artykułów Tag - Euro5

Szkolenia z diagnostyki dla użytkowników Jaltest

Firma Autos zaprasza wszyst­kich użyt­kow­ni­ków dia­gno­sty­ki Jal­test na szko­le­nia, podczas którego zostaną poruszone te­ma­ty dia­gno­sty­ki ukła­dów Ad­blue w po­jaz­dach eu­ro5 i eu­ro6 oraz dia­gno­sty­ki au­to­ma­tycz­nych skrzyń bie­gów.

Filtry MANN-FILTER do układów SCR

MANN-FILTER na targach Automechanika we Frankfurcie zaprezentował rozszerzoną ofertę filtrów mocznikowych do układów SCR, które redukują zawartość tlenków azotu w spalinach. Kompaktowe filtry mocznikowe MANN-FILTER odznaczają się dużą dokładnością filtracji, potwierdzoną przydatnością w codziennej eksploatacji i długą żywotnością. Ponadto chronią komponenty układu przed zużyciem i awarią. Filtry mocznikowe MANN-FILTER są dostępne dla wiodących układów SCR […]