Lista artykułów Tag - serwis

Scania z nową siedzibą serwisu w Łowiczu

Serwis Scania w Łowiczu zmienia lokalizację. Nowa siedziba będzie mieścić się przy obwodnicy, przy drodze krajowej numer 14. Właścicielem placówki jest firma Scan-Partner Sp. z o.o., autoryzowany diler Scania.

Serwis Scania Częstochowa w nowej lokalizacji

Nowoczesny obiekt serwisowy Scania powstanie w Mykanowie koło Częstochowy, zastępując dotychczasową placówkę Scania w tym regionie. W serwisie dostępne będą kompleksowe rozwiązania transportowe, usługi serwisowe oraz finansowe, zgodne ze standardami Scania.

Au­tos Truck Se­rvi­ce do­łą­cza do sie­ci Ne­xu­sTruck

Fir­ma Au­tos od stycz­nia 2015 ro­ku jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py za­ku­po­wej Ne­xus Au­to­mo­ti­ve In­ter­na­tio­nal, a od stycz­nia 2017 ro­ku współ­two­rzy Ne­xus Au­to­mo­ti­ve Cen­tral Eu­ro­pe, spół­kę któ­rej ce­lem jest mię­dzy in­ny­mi wdro­że­nie na pol­skim ryn­ku stra­te­gicz­nych ini­cja­tyw Ne­xu­sa w re­gio­nie Eu­ro­py Środ­ko­wej, w tym kon­cep­cji warsz­ta­to­wej Ne­xu­sTruck.

Nowy serwis Volvo Trucks w Bełku

Pod koniec września otwarto autoryzowany serwis Volvo Trucks w Bełku, w województwie śląskim. Właścicielem obiektu jest firma TMiK Tomasz Dzida Sp. z o.o., która już od wielu lat, prowadzi autoryzowany punkt serwisowy samochodów ciężarowych Volvo w Pszczynie.

Grupa DBK rozwija sieć sprzedażowo-serwisową

Do sieci DBK Truck Center dołączył nowy oddział w Olsztynie, jednocześnie rozszerzając zakres działalności organizacji do 21 punktów serwisowo-sprzedażowych w Polsce. Jest to siódmy obiekt z autoryzacją IVECO, który przynależy do Grupy DBK.

Hussar Angels dostępna w innych krajach

Firma Hussar Angels, to polska sieć mobilnych serwisów TIR na terenie Europy istniejąca na rynku usług transportowych od ponad 10 lat. Od niedawna  jednostki mobilne są również dostępne na drogach Austrii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Premio zaopiekuje się małymi flotami

Sieć Premio TruckForce uruchomiła program „Na trasie korzyści”, stworzony dla małych flot ciężarowych, liczących do 20 pojazdów. Ma on zapewnić flotom fachowe doradztwo i rzetelną obsługę poprzez serwisy tej sieci.

Renault Trucks wybrało najlepszego dealera roku

Ogłoszono wyniki dorocznego konkursu o tytuł Renault Trucks Dealer of the Year w Polsce.

Grupa DBK ma już 20 oddziałów w Polsce

Sieć DBK Truck Center zasiliła spółka On Road z oddziałami w Poznaniu i Święcicach k. Warszawy. Dzięki temu sieć Grupy DBK to już 20 oddziałów.

Nowe elastyczne pakiety serwisowe dla pojazdów używanych Scania

Scania udostępniła nową ofertę z pakietami serwisowymi dedykowaną dla pojazdów używanych. Pakiety serwisowe zostały przygotowane w trzech wariantach. Najszerszy z nich oferuje między innymi pełny dostęp do informacji dostarczanych przez system telematyczny Scania FMS, ułatwiający użytkownikom kontrolę nad flotą, w tym zużyciem paliwa.