Raporty

RAPORT – Rynek akumulatorów w Polsce

Celem niniejszego badania było przygotowanie pogłębionej analizy polskiego rynku akumulatorów. Raport pozwala uzyskać wiedzę na temat pozycjonowania marek akumulatorów w Polsce, poziomu rozpoznawalności danej marki, oceny sposobów rozpatrywania reklamacji, oczekiwań związanych z marketingiem i promocją, kryteriami wyboru danej marki a także korzyściami płynącymi z udziału w programach akumulatorowych. Wyniki badań pokazują, jak klienci oceniają jakość […]

RAPORT – Podsumowanie rynku 2007 segment ciężarowy

W minionym roku procent wzrostu przychodów dystrybutorów w segmencie ciężarowym jest wyższy o 3 punkty procentowe niż w segmencie osobowym i o 7 punktów procentowych niż w roku poprzednim. Rok 2007 był szczególnie dobrym w branży sprzedaży części dla segmentu ciężarowego jak i w rozwoju logistyki co się ze sobą ściśle wiąże. Przykładem jest znaczący […]

RAPORT – Badanie rynku części – ciężarówka

Prezentujemy Państwu najnowsze badanie rynku części do samochodów ciężarowych. Raport zawiera odpowiedzi na pytania: jakimi kryteriami kierują się przedstawiciele warsztatów naprawiających pojazdy ciężarowe, reprezentanci firm transportowych przy wyborze dystrybutora części zamiennych, kto jest najczęściej wymieniany jako główny dostawca części zamiennych oraz jak są oceniani najważniejsi dystrybutorzy. Z raportu dowiecie się także Państwo jaki jest średni […]

RAPORT – Pracownicy i pracodawcy w motoryzacji – fragment

Przedstawiamy fragment raportu przygotowanego przez naszą firmę MotoFocus.pl „Pracownicy i pracodawcy w motoryzacji”. To pierwszy taki raport w Polsce. Porusza on wiele zjawisk zachodzących w firmach motoryzacyjnych w naszym kraju. Przeprowadzone badanie pozwoliło uzyskać odpowiedzi na pytania, jakie jest miejsce pracownika w strukturze firmy, jakie są jego kompetencje, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Jakie są […]

Sondaż – wózki widłowe w magazynie

Przedstawiamy Państwu wyniki przeprowadzonego sondażu na temat stosowanych wózków widłowych w magazynie. Pytanie sondażu brzmiało następująco: Jaki typ wózków widłowych stosowany jest w magazynie, w którym pracujesz? Wyniki wyglądają następująco. Najczęściej stosowanym rodzajem wózków jest wózek spalinowy. Ten typ wózka wskazało 40% ankietowanych osób. Procentowe wskazania pozostałych odpowiedzi prezentuje poniższa tabela.    Wszystkim bardzo dziękujemy […]

Rynek w liczbach

W ostatnim czasie przedstawiliśmy dane na temat liczby samochodów ciężarowych (łącznie z ciężarowo-osobowymi). Dziś prezentujemy liczby dotyczące ilości autobusów oraz ciągników siodłowych. 15,6% – o tyle zwiększyła się liczba ciągników siodłowych w 2006 roku. Na wzrost ten miał wpływ zwiększony popyt na te środki transportu ze strony firm transportowych, szczególnie realizujących przewozy międzynarodowe. 146,4 tys. […]

Rynek w liczbach – samochody ciężarowe

Przedstawiamy dane statystyczne za 2006 rok dotyczące liczby samochodów ciężarowych (łącznie z ciężarowo-osobowymi :-)). 2,2 mln szt. – tyle wynosi liczba samochodów ciężarowych w Polsce 78% – to pojazdy o ładowności poniżej 1,5 tony Ok. 3% – to pojazdy o ładowności 10 ton i więcej 22% – do tylu w stosunku do roku poprzedniego (27%) […]

Rynek w liczbach – branża transportowa

Branża transportowa przeżywa znaczne ożywienie. Poniżej przedstawiamy dane statystyczne zmian jakie nastąpiły w tym sektorze. Dane dotyczą kwietnia 2007r. 13,4% – o tyle w ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem w kwietniu br. (podana w cenach stałych) 19,5% – o tyle w ujęciu rocznym zwiększyła się sprzedaż usług w jednostkach transportu samochodowego […]

Rynek w liczbach – Polski rynek autobusów w I kwartale 2007r.

W ciągu trzech miesięcy 2007 roku sprzedano w Polsce 286 autobusów. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące polskiego rynku autobusów za pierwszy kwartał 2007r. Źródło: Infobus  

Sondaż – cena usług transportowych

Od dłuższego czasu słyszy się w branży o pogorszeniu się warunków funkcjonowania firm transportowych na skutek prowadzonej „wojny cenowej”. Łatwiejszy dostęp do rynku dla nowych graczy a także zagraniczna konkurencja sprawia, że stawki za usługi transportowe ulegają obniżeniu. Czy tak będzie także w tym roku? Zapytaliśmy w naszej ankiecie: Czy według Ciebie cena za usługi […]