IMCO głosuje za liberalizacją rynku

19 grudnia 2005, 0:00

W dniu 12 grudnia 2005r. w Strassburgu Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego podjęła bardzo ważną decyzję: przyjęła propozycję Komisji Europejskiej, umożliwiającą swobodną konkurencję na rynku widocznych części zamiennych oraz swobodę wyboru konsumentów w zakresie napraw swoich pojazdów. Roczna wartość rynku widocznych części zamiennych w 25 krajach członkowskich Unii Europejskiej wynosi między 12 a 13 miliardów Euro.
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów głosowała za przyjęciem „Klauzuli Napraw”, która zapewnia producentom samochodów pełną ochronę wzorów w zakresie nowych, wyprodukowanych przez nich modeli pojazdów, ale jednocześnie zapobiega powstawaniu monopoli na rynku części zamiennych. Bazując na raporcie Prof. Medina Ortega (PSE/Hiszpania), Komisja przeważającą większością głosów poparła liberalizację rynku widocznych części zamiennych. Proponowane poprawki zmierzające do opóźnienia wprowadzenia Klauzuli Napraw lub do jej odrzucenia, nie zostały przyjęte przez Komisję.


Prezes Figiefa Pan Hartmut Rohl powitał tę decyzję w następujący sposób: „Figiefa docenia ten pozytywny znak sprzyjający wolnej konkurencji w zakresie serwisowania pojazdów i rynku napraw. Opinia Komisji Wewnętrznego Rynku i Ochrony Konsumentów chroni innowacyjność, wspiera inwestycje i podtrzymuje zatrudnienie na obszarze Unii Europejskiej, gwarantuje możliwość swobodnego przemieszczania się 250 milionom europejskich kierowców oraz wzmacnia konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, działających na rynku samochodowych części zamiennych oraz rynku napraw”.


Pozytywny wynik głosowania w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów współgra z rekomendacją Klauzuli Napraw udzieloną już przez Komisję Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) w lipcu 2005 roku. Zbieżna, pozytywna opinia dwóch Komisji, które wypowiedziały się już w sprawie Klauzuli Napraw jest jasnym sygnałem dla Komisji Prawnej (JURI), która w styczniu 2006 roku podejmie pracę w tym zakresie, aby zabezpieczyć swobodę konkurencji oraz zakończyć tworzenie Jednolitego Rynku w sektorze motoryzacyjnym.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!