Szkolenia we wrześniu z tematyki celnej i transportowej

4 września 2006, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na kolejne szkolenia dotyczące następujących zagadnień:
I VAT w transporcie towarów i usług – problemy praktyczne
II System INTRASTAT w teorii i praktyce
III Obrót międzynarodowy – przepisy celne i podatkowe


Szczegółowe programy szkoleń:


Szkolenie I VAT w transporcie towarów i usług – problemy praktyczne
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom specyficznych obowiązków podatkowych właściwych dla firm transportowych, wskazanie uprawnień im przysługujących, ryzyk podatkowych oraz przedstawienie metod optymalizacji obciążeń fiskalnych.
Adresaci szkolenia: właściciele, dyrektorzy, główni księgowi, księgowi firm transportowych i spedycyjnych oraz innych firm dysponujący własnym taborem transportowym.

Termin:
12.09.2006, wtorek, godz. 10.00-16.00

Miejsce:

sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Program szkolenia:

1. Opodatkowanie VAT – zagadnienia ogólne.
2. Najważniejsze definicje ustawowe dla firm transportowych.
3. Odpłatne świadczenie usług – zakres pojęcia.
4. Moment powstania obowiązku podatkowego.
5. Miejsce świadczenie usług transportowych:
a. przewóz osób,
b. transport towarów na terytorium Wspólnoty,
c. transport międzynarodowy.
6. Miejsce świadczenie usług spedycyjnych i innych usług związanych z transportem.
7. Stawki VAT na usługi transportowe i z nimi powiązane:
a. usługi krajowe,
b. przewóz osób i towarów na obszarze Unii Europejskiej,
c. „Transport przez granicę Wspólnoty”.
8. Dokumentowanie usług transportowych i z nimi powiązanych.
9. Transport i usługi z nimi powiązane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i importem.
10. Samochody w podatku od towarów i usług.
11. Rozliczanie VAT naliczonego:
a. ogólne zasady rozliczania VAT naliczonego,
b. podatek związany z usługami nie podlegającymi opodatkowaniu.
12. Opodatkowanie usług transportowych w orzecznictwie i pismach urzędowych.
13. Panel dyskusyjny – pytania, konsultacje, omawianie przypadków.

Prowadzący:

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy.

Cena:
590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0604pvtSzkolenie II System INTRASTAT w teorii i praktyce
Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT – zarówno do osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie jak również do osób, które jeszcze nie zajmowały się tym zagadnieniem.
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych założeń prawnych systemu Intarstat, omówienie zmian planowanych na 2006 rok, przedstawienie zasad wypełniania deklaracji, oraz przeprowadzenie ćwiczeń w tym zakresie.
Szkolenie odbywa się w grupie. Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia swoich problemów i wątpliwości, związanych z tematem szkolenia, z wykładowcą. Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla chętnych.

Termin: 13.09.2006, środa

Program szkolenia:
Część I, godz. 10.00 – 14.30:

I. Funkcjonowanie systemu INTRASTAT w latach 2004-2005:
1. Najczęściej pojawiające się problemy.
2. System upomnień.
II. Zmiany w polskim systemie INTRASTAT od 2006 r.:
1. Zmiana w przepisach prawnych UE w zakresie systemu INTRASTAT.
2. Dostosowanie polskich przepisów do regulacji prawnych UE.
3. Zmiany w zakresie podmiotowym.
4. System progów statystycznych.
5. Wykorzystanie danych finansowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT.
6. Zmiany w deklarowaniu towarów w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
7. Najczęściej popełniane błędy (na bazie dotychczasowych doświadczeń).
8. Korygowanie zgłoszeń INTRASTAT.

Część II, godz. 14.30 – 16.00:
Wypełnianie deklaracji INTRASTAT po 1 stycznia 2006 r. – ćwiczenia praktyczne.


Część III, godz. 16.00 – 17.00:
Konsultacje dla chętnych.

Prowadzący:
pracownik administracji publicznej, specjalizuje się w tematyce związanej z Intrastatem, prowadzi liczne szkolenia na ten temat.

Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena:
530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0606isc


Szkolenie III Obrót międzynarodowy – przepisy celne i podatkowe
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem wymiany międzynarodowej zarówno w ramach Wspólnoty jak i z krajami trzecimi. Na szkoleniu przedstawione zostaną przepisy regulujące obrót międzynarodowy oraz ich praktyczne zastosowanie. Przewidziano czas na omawianie przykładów, pytania i konsultacje.


Termin: 14 – 15.09.2006, czwartek – piątek


Program szkolenia:
Dzień I, godz. 10.00-17.00:
Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa celnego oraz zasad obrotu towarowego w ramach Wspólnoty
1. Procedury i przeznaczenia celne – zastosowanie:
– warunki zastosowania gospodarczych procedur celnych,
– procedury zawieszające i ich zakończenie,
– korzystanie z procedury uproszczonej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uproszczonej w miejscu,
– wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
– pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia,
– stosowanie odroczenia zapłaty należności celnych, uzyskanie pozwolenia.
2. Stosowanie zwolnień z należności celnych przywozowych:
– katalog zwolnień celnych,
– warunki stosowania zwolnień celnych,
– dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych.
3. Ustalanie pochodzenia towaru, dokumentowanie pochodzenia towarów i zasady stosowania stawek celnych:
– uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym Wspólnoty,
– wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru,
– preferencyjne stawki celne.
4. Korzystanie ze wspólnotowej taryfy celnej w formie elektronicznej – TARIC.
5. Pozataryfowe ograniczenia w obrocie między wspólnotą a państwami trzecimi.
6. INTRASTAT – obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego.:
– wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji,
– zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych,
– stosowanie korekty deklaracji,
– odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastatu,
– najczęściej występujące błędy w deklaracjach.
7. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarami:
– zasady dokonywania obrotu,
– dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT,
– transakcje trójstronne,
– poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4.
– zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej,
– podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.
8. Proponowane zmiany w zakresie prawa celnego:
– zmiana Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny,
– uzyskanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy – warunki i kryteria,
– procedura wydawania świadectw AEO,
– dokonanie zgłoszenia celnego przed wprowadzeniem towaru lub przed jego wyprowadzeniem,
– badanie towarów i pobieranie próbek przez osobę zainteresowaną,
– stosowanie przeznaczenia powrotnego wywozu towaru.
9. Pytania, problemy, konsultacje.

Dzień II, godz. 9.00-16.00:
Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym
1. Podstawowe definicje.
2. Zakres przedmiotowy ustawy.
3. Podatnik VAT:
– kto jest podatnikiem VAT,
– rejestracja VAT – UE – kiedy należy się zarejestrować.
4. Dostawa towarów – zagadnienia ogólne.
5. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.
6. Eksport a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
– pojęcie eksportu,
– pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
– miejsce świadczenia,
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania,
– kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
– obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
8. Dokumentowanie faktu zrealizowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.
9. Eksport towarów:
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania,
– zasady stosowania stawki 0%,
– dokumentowanie eksportu,
– obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
10. Sprzedaż wysyłkowa:
– sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej,
– sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej.
11. Import a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
12. Transakcje trójstronne. Zasady ich dokonywania.
13. Transport towarów w obrocie międzynarodowym:
– transport na terenie Unii Europejskiej,
– transport poza i z obszaru wspólnoty.
14. Projektowanie zmiany w VAT.
15. Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje.

Prowadzący:
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.


Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia). Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu Reytan przy ul. Rejtana w Warszawie, dla uczestników szkoleń hotel oferuje rabaty


Cena: 1180,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch I i II dnia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Cena nie obejmuje noclegu.)


Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0605obc


Więcej informacji
tel. / fax 22 / 845 52 53
mail : szkolenia@jgt.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!