Zasady podziału i wydawania zezwoleń zagranicznych w 2007 roku

5 stycznia 2007, 0:00

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje o zasadach, na jakich wydawać będzie zezwolenia zagraniczne przedsiębiorcom uprawnionym do ich otrzymania.

Dotyczy to tych przedsiębiorców, o których mowa w zarządzeniu nr 18 Ministra Transportu w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (Dz.Urz.MT2006r.nr 05,poz.23).

Zasady określają warunki wydawania i zwrotu zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2007 roku, przenoszenia limitu podstawowego, oraz jego zawieszenia. Określają także warunki przyznawania i unieważniania zezwoleń EKMT.

W postanowieniach końcowych jest mowa o możliwości zmian w przypadku „uwarunkowań zewnętrznych, obecnie niemożliwych do przewidzenia, takich jak np.: sytuacja kryzysowa na rynku transportowym, niespodziewany wzrost lub spadek liczby przewozów wykonywanych do poszczególnych krajów, zmiana kontyngentów zezwoleń zagranicznych.

Decyzje w zakresie tych zmian podejmowane będą przez Komisję społeczną ds. podziału zezwoleń.

Pełen tekst dostępny jest na stronie http://www.botm.gov.pl/dokumenty/doc/zasady2007.pdf

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!