ZF wkracza w nowy wymiar po przejęciu TRW

24 marca 2016, 9:49

W 2015 roku koncern ZF Friedrichshafen AG kontynuował pomyślny rozwój, generując w roku podatkowym zysk ze sprzedaży na poziomie 29,2 mld euro, w tym 8,9 mld euro od spółki ZF TRW, która 15 maja 2015 r. została włączona do struktur grupy jako dywizja “Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa”.

06__ZF_AS_Tronic_Assembly (Kopiowanie)

W zwiększeniu sprzedaży o 5% pomogły również różnice kursowe oraz wzrost organiczny. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) wyniósł 1,6 mld €, co odpowiada wzrostowi o 498 mln € i marży EBIT na poziomie 5,5 %. Kluczowy wpływ na wyniki miało przejęcie oraz sprzedaż udziałów, i jako takie, są one wyłącznie porównywalne w ograniczonym zakresie z danymi z poprzednich lat.

01_Dr_Stefan_Sommer_ZF (Kopiowanie)“Rok 2015 był znakomity dla naszej firmy. Świętowaliśmy 100-lecie działalności i pomyślne zakończenie najważniejszego przejęcia w historii spółki” – powiedział Dr. Stefan Sommer, dyrektor generalny ZF. – “Jestem dumny, że udało nam się stworzyć podstawę do dalszego zrównoważonego rozwoju w nadchodzących latach. Intensywnie pracujemy nad integracją układów mechanicznych z jednostkami sterującymi oraz czujnikami. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie jeszcze skuteczniej wpływać na kształtowanie trendów w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz autonomicznego prowadzenia pojazdów.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZF, Prof. Dr. Giorgio Behr, wyraził swoje zadowolenie z pracy Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego:

“Jesteśmy dumni, że za sterami naszej firmy mamy dyrektora zarządzającego w osobie Stefana Sommera. Jest to człowiek z wizją, który dąży do wdrażania innowacyjnych rozwiązań” – stwierdził Behr. – “Momentem szczególnym, w którym się wykazał się przy udziale współpracowników z Zarządu, było przejęcie TRW. Mamy ogromne zaufanie do jego zdolności i dalszego konsekwentnego działania na drodze do sukcesu firmy.”

Zrównoważona, regionalna dystrybucja sprzedaży

Dzięki połączeniu z TRW, dystrybucja regionalna Grupy ZF jest bardziej zrównoważona: udział sprzedaży w Ameryce Północnej zwiększył się z 20 do 28%, podczas gdy w Europie zmniejszył się z 56 do 47%. Region Azji i Pacyfiku wygenerował 22% sprzedaży (w 2014 było to 20%).

W ciągu kilku ostatnich lat aż do 2015 roku, wyniki działalności w kluczowych regionach działalności zmieniały się. Podczas gdy rynek Ameryki Północnej oraz Azji i Pacyfiku gwałtownie wzrastał, rynek europejski odnotowywał umiarkowany wzrost. Z tymi wynikami kontrastuje region Ameryki Południowej, który w ciągu lat doświadczał ciągłego spadku.

11_ZF_Transmission_Assembly_Saarbruecken (Kopiowanie)

Znaczący wzrost zysku

Na zysk Grupy wpływ miały wydarzenia nadzwyczajne. EBIT wyniósł niecałe 1,6 mld € (2014: 1,1 mld €), z marżą wynoszącą 5.5%. Po skorygowaniu o pozycje nadzwyczajne, marża EBIT w 2015 roku wyniosła 5.4%, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłorocznych 4.6%. Biorąc pod uwagę wydarzenia nadzwyczajne, zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (EBITDA), wzrósł do 3,4 mld € (2014: 2 mld €), a marża EBITDA wyniosła 11.5% (2014: 11.1%). Zysk lub strata netto po opodatkowaniu była równa 1 mld €, co odpowiada wzrostowi o
347 mln €.

Znacząca redukcja długu dzięki pokaźnym wpływom pieniężnym

Wolne przepływy pieniężne z operacji skorygowane o pozycje nadzwyczajne wyniosły blisko 1,4 mld € na koniec roku fiskalnego i o 800 mln € więcej niż w roku ubiegłym. Związane jest to między innymi z włączeniem po raz pierwszy po nabyciu ZF TRW (po 7,5 miesiącach) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZF.

02_Dr_Konstantin_Sauer_ZF (Kopiowanie)Koncernowi ZF udało się znacząco zmniejszyć poziom zadłużenia w 2015 roku. Kluczowymi czynnikami mającymi na to wpływ były silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz jednorazowej. “Od samego początku dążyliśmy do konserwatywnego finansowania z umiarkowanym profilem ryzyka i zapadalności” – powiedział Dr. Konstantin Sauer, dyrektor finansowy ZF – “Fakt, że jesteśmy już w stanie zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe netto tak szybko o 1,4 mld €, pokazuje że jesteśmy na właściwej drodze. Zamierzamy również systematycznie pracować nad dalszą redukcję zadłużenia w roku 2016.”

Nakłady inwestycyjne utrzymane

Oprócz znacznej redukcji zadłużenia, w 2015 roku ZF konsekwentnie skupiał się na inwestowaniu w rozwój. Firma zainwestowała około 1,3 mld € (2014: 1,0 mld €) rzeczowych aktywów trwałych w rozwój możliwości produkcyjnych, co odpowiada 4,4% wartości sprzedaży. Koncern osiągnął wyznaczony cel ulokowania 5% wartości sprzedaży, poprzez inwestycję pozostałej część z 1,4 mld € w badania i rozwój.

Sukces integracji ZF TRW

Po przejęciu, firma TRW została włączona do grupy ZF, jako nowa dywizja “Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa”. ZF przedstawił wstępne informacje na temat tego długofalowego procesu podczas targów IAA we Frankfurcie we wrześniu 2015 roku.

“Innowacje zaprezentowane na targach IAA, takie jak pojazd koncepcyjny oraz zaprezentowany niedawno w Szwecji prototyp modelu produkcyjnego, są świadectwem dobrej współpracy pomiędzy firmami oraz zysków dla branży w zakresie nowych produktów i technologii. Dzięki nowej strukturze firmy, jesteśmy w dogodnej sytuacji, by stać się światowym dostawcą zintegrowanych rozwiązań” – powiedział Sommer. -“W 2016 roku będziemy konsekwentnie kontynuować dążenie do pełnej integracji ZF TRW. Będziemy koncentrować się na rozwijaniu innowacyjnych produktów, które pozwalają nam w pełni wykorzystać nasze bogate doświadczenie w dziedzinie inteligentnych systemów mechanicznych.”

04_ZF_See_Think_Act_Autonomously (Kopiowanie)

Perspektywy

ZF zakłada, że rynki dla samochodów osobowych jak również do lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych będzie nadal stabilnie się rozwijały. W dywizji Technologii Przemysłowych spodziewany jest znaczący wzrost sprzedaży. Działania w tym sektorze obejmują integrację napędu i przekładni turbin wiatrowych w przemyśle. Dywizja Technologii Turbin Wiatrowych została przejęte przez ZF pod koniec 2015 roku i ma bardzo dobrą pozycję na rynku.

W 2016 roku spodziewana jest sprzedaż Grupy w regionie na poziomie 35–36 mld €. Przewidywany gwałtowny wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem 2015 opiera się zasadniczo na całorocznym włączeniu ZF TRW. W średnim okresie, ZF spodziewa się ogólnego 7% wzrostu dla całej grupy ZF, która już teraz znajduje się powyżej średniej dla rynku. Obecnie, w 2016 roku, przewiduje się skorygowaną marżę EBIT na poziomie pomiędzy 5–6%. Skorygowana marża EBITDA powinna wynieść ponad 10%.

“W 2015 roku nasze wyniki były bardzo dobre i po raz kolejny udało nam się uzyskać lepszy wynik niż w latach ubiegłych” – powiedział Sommer. -“By utrzymać ten stan rzeczy, w 2016 roku musimy odrobić zadaną nam pracę domową i poprawić nasze wyniki. Odnosi się to w szczególności do niemieckich placówek, które muszą stać się jeszcze bardziej konkurencyjne.”

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!