Kierowcy wciąż potrzebują edukacji!

14 kwietnia 2008, 0:00

Nieustanna edukacja polskich kierowców oraz podnoszenie ich świadomości co do wpływu stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo są nadal niezbędne.
9 kwietnia 2008 roku w Warszawie miała miejsce inauguracja trzeciej edycji kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu.

Podczas spotkania prasowego organizatorzy kampanii przekazali dziennikarzom wyniki najnowszych badań, dotyczące świadomości i wiedzy polskich kierowców odnośnie wpływu stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo drogowe. Przedstawiono także wyniki kampanii prowadzonej w 2007 roku.
Alfred Franke – Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych wskazał na fakt, iż dynamiczny wzrost ilości samochodów jeżdżących w Polsce ma niestety niewystarczające odzwierciedlenie w poprawie świadomości technicznej kierowców. Pod koniec 2007 roku po polskich drogach jeździło już ponad 15 milionów pojazdów. Jak podkreślił – wśród tych pojazdów duża część to samochody używane, sprowadzone z zagranicy, a więc wymagające szczególnej troski o stan techniczny. Ponad 80% polskich kierowców deklaruje dbałość o stan techniczny pojazdów przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych, jednakże ta motywacja nadal nie przekłada się na faktyczną dbałość o sprawność samochodów.

Przemysław Skoczyński z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stwierdził, że dobry kierowca to kierowca świadomy swoich umiejętności oraz świadomy możliwości swojego pojazdu. Jednakże oprócz podnoszenia świadomości technicznej, niezwykle ważne są również zmiany systemowe i legislacyjne, na przykład w odniesieniu do obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów w Polsce. Właśnie taki cel stoi przed Raportem przygotowywanym przez KRBRD we współpracy z Akademią Bezpiecznego Samochodu. Wstępna wersja Raportu, zawierająca m.in. charakterystykę polskiego rynku motoryzacyjnego czy przykłady badań pokazujących wpływ niektórych części samochodowych na bezpieczeństwo, znajduje się na stronie www.krbrd.gov.pl. Przemysław Skoczyński podkreślił, że kolejnym krokiem powinno być zaadaptowanie najlepszych zachodnich praktyk do polskich warunków, tak aby nadążyć za bardzo szybkim rozwojem parku samochodowego w Polsce.

Przedstawicielka Federacji Konsumentów – Aleksandra Frączek wskazała na niezwykle istotny w kontekście kampanii aspekt edukacyjny młodych kierowców oraz kandydatów na kierowców. Podkreśliła, że materiały edukacyjne, które mogłyby pomóc w bardziej świadomym i odpowiedzialnym użytkowaniu pojazdu, powinny docierać do szkół nauki jazdy. Instruktorzy i egzaminatorzy natomiast powinni kłaść większy nacisk na weryfikację wiedzy o technicznym aspekcie pojazdu. Federacja Konsumentów jako Patron Honorowy kampanii, już od 2007 roku również szeroko informuje konsumentów o idei oraz działaniach kampanii. Prezes Federacji – Małgorzata Niepokulczycka – podkreśliła podczas spotkania, iż konsumenci, a w szczególności kobiety coraz częściej wykazują większe zainteresowanie tą tematyką i chcą zwiększać swoją wiedzę w tym zakresie.

Witold Rogowski ze Stowarzyszenia Niezależnych Warsztatów Samochodowych wskazał na niezwykle palący problem w kontekście dbałości o stan techniczny pojazdów – na brak dialogu pomiędzy kierowcą a mechanikiem. Nieświadomość kierowców bardzo często wynika bowiem z niewiedzy o zależnościach pomiędzy poszczególnymi podzespołami samochodowymi, a o nich najwięcej wie przecież fachowiec. Zdaniem Witolda Rogowskiego przy każdej wizycie kierowcy w warsztacie – oprócz bieżących napraw – mechanik powinien dokonać podstawowego przeglądu pojazdu.

O pozaekonomicznych oraz ekonomicznych skutkach wypadków drogowych mówił Rzecznik Prasowy Banku Światowego – Jacek Wojciechowicz. Roczne koszty wypadków drogowych w Polsce szacuje się na około 30 miliardów złotych, co jest kwotą zbliżoną do dziury budżetowej polskiego rządu. Duża część zdarzeń drogowych powodowana jest niesprawnością techniczną pojazdów i należy tę przyczynę sukcesywnie eliminować. Ważne jest więc, by skupić się na edukacji kierowców i uświadamianiu im zagrożeń wynikających z niesprawnych podzespołów samochodowych, a mechanikom uświadomić, jak wielkie znaczenie może mieć nierzetelnie wykonany przegląd pojazdu.
Podczas inauguracji kampanii organizatorzy spotkali się również z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich z całej Polski. Reprezentanci instytucji kształtujących bezpieczeństwo drogowe w wymiarze regionalnym i lokalnym dyskutowali o możliwościach i pomysłach na rozwiązanie zastraszającej ilości wypadków drogowych. Podkreślano, że lokalnie problem bezpieczeństwa drogowego oraz wpływającego na nie stanu technicznego pojazdów postrzega się przez pryzmat Stacji Kontroli Pojazdów, które nie zawsze wykonują swoje zadanie w sposób należyty. Coraz silniejsza konkurencja na tym rynku skutkuje często obniżeniem jakości usług.

Przedstawiciele władz lokalnych stwierdzili, że podejmują akcje związane z bezpieczeństwem drogowym oraz starają się edukować mieszkańców w tej kwestii, w szczególności dzieci i młodzież, które często najskuteczniej wpływają na świadomość swoich rodziców. Podczas spotkania podkreślono także, że rzetelna i ciągła edukacja uczestników polskich dróg jest nadal niezbędna.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!