Badania MAN’a

27 lipca 2008, 0:00

MAN Nutzfahrzeuge prowadzi prace badawczo – rozwojowe nad zapewnieniem sprawnych rozwiązań transportowych w przyszłości Partnerzy inicjatywy naukowo-badawczej AKTIV prezentują pierwsze wyniki swojej dwuletniej pracy

Zapobieganie wypadkom i korkom na drogach to najważniejsze cele uczestników inicjatywny naukowo-badawczej AKTIV“, wyjaśnia Eberhard Hipp, kierownik działu wstępnych prac rozwojowych w firmie MAN Nutzfahrzeuge i równocześnie koordynator tego projektu naukowo – badawczego. AKTIV jest skrótem utworzonym od nazwy zaplanowanego na cztery lata projektu elastycznych i aktywnych inteligentnych rozwiązań technologicznych dla transportu (Adaptive und kooperative Technologien für den intelligenten Verkehr). W projekcie uczestniczy 29 partnerów, którzy w dniu 25 czerwca 2008 r. zaprezentowali na terenie Federalnego Instytutu Drogownictwa w Bergisch Gladbach pierwsze wyniki prowadzonych w ostatnich dwóch latach prac naukowo – badawczych.

Główne założenia – bezpieczny i oszczędny transport

Zaangażowanie firmy MAN w ramach projektu AKTIV koncentruje się przede wszystkim na kontynuacji prac nad inteligentnymi systemami wspierania kierowcy mającymi na celu zapobieganie wypadkom i zapewnienie płynności ruchu. Firma MAN w tej dziedzinie projektuje głównie system hamulców bezpieczeństwa oraz aktywne rozwiązania pozwalające na utrzymanie pasa ruchu przy pomocy poprzecznego kierowania pojazdem.

System hamulców bezpieczeństwa oparty jest na połączeniu czujników danych radarowych i wideo, dzięki czemu może on identyfikować także obiekty stojące. Odpowiednio wczesne poinformowanie kierowcy o zbliżającej się przeszkodzie pozwoli w przyszłości uniknąć konieczności awaryjnego hamowania. „Firma MAN już sześć lat temu wprowadziła do produkcji seryjnej system wspomagania kierowcy ACC – Adaptive Cruise Control – przyczyniając się istotnie do zapobiegania wypadkom. Przystępując do prac w ramach projektu AKTIV pragniemy kontynuować nasze działania na rzecz zapewnienia większego bezpieczeństwa ruchu i bardziej efektywnego transportu”, podkreślił Hipp po konferencji prasowej w dniu 25 czerwca 2008.

Kierowanie poprzeczne pojazdu, czyli nieprzekraczanie przez pojazd pasa jazdy, zapewnione jest przy każdej prędkości jazdy dzięki identyfikacji pasa jazdy przez systemy kamer wideo. System ten jest powiązany z systemem kierowania pojazdu i wspomaga kierowcę przy utrzymaniu pasa jazdy. Zwłaszcza w trudnych warunkach panujących na autostradach w rejonie placów budowy kierowanie poprzeczne pojazdu odgrywa bardzo ważną rolę. Dlatego też zagadnienie to będzie przedmiotem badań odrębnego projektu cząstkowego w ramach inicjatywy AKTIV, dedykowanego zarządzaniu ruchem.

W ramach projektu cząstkowego CoCar firma MAN wspólnie z partnerami bada pozytywny wpływ objęcia pojazdów zintegrowanym systemem komunikacji na płynność ruchu. Między innymi analizowana jest możliwość przetwarzania przez obecne lub przyszłe technologie telefonii komórkowej wszystkich danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemu. Na przykładzie dwóch scenariuszy rozwoju transportu przedstawiono sposób przekazywania za pomocą sieci telefonii komórkowej informacji o zdarzeniach drogowych innym pojazdom, co pozwoli zapobiec wypadkom lub powstawaniu korków na drogach.

Czy kierowca okaże się w przyszłości niepotrzebny?

Systemy wspomagania, nad którymi prowadzone są prace w ramach inicjatywny naukowo-badawczej AKTIV nie mają na celu opracowania w przyszłości systemów automatycznego prowadzenia pojazdów. Koncentrują się one bowiem na stworzeniu systemów idealnego wspomagania i odpowiednio wczesnego informowania kierowcy o istniejących zagrożeniach. Dlatego też w ramach programu AKTIV prowadzone są także prace nad długofalowym oddziaływaniem systemów wspomagania na zachowanie i czujność kierowcy. Odpowiednie testy prowadzone są na symulatorze jazdy pojazdów ciężarowych firmy MAN. „Nie koncentrujemy się na opracowaniu systemów automatycznej jazdy, ale na stworzeniu systemów, które zapewnią rzeczywistą pomoc kierowcy i pozwolą przez to na uniknięcie wypadków”, wyjaśnia Hipp. „Średnio dziewięć z dziesięciu wypadków powstaje w wyniku błędu człowieka. Dlatego też opracowanie nowoczesnych systemów wspomagania kierowców pozwalających na uniknięcie takich często śmiertelnych wypadków traktujemy jako ogromne wyzwanie na przyszłość”.

AKTIV to skrót utworzony od nazwy projektu badawczego elastycznych i aktywnych inteligentnych rozwiązań technologicznych dla transportu „Adaptive und Kooperative Technologien für den Intelligenten Verkehr“. W tej niemieckiej inicjatywie naukowo-badawczej uczestniczy 29 partnerów – producenci samochodów i ich dostawcy, firmy produkujące urządzenia elektroniczne, systemy telekomunikacyjne i systemy oprogramowania, instytuty badawcze oraz zarządy dróg i organy administracji transportowej. Do połowy 2010 roku partnerzy projektu wspólnie opracują nowe systemy wspomagania kierowcy, systemy sprawnego zarządzania ruchem oraz odpowiednie systemy komunikacji pojazd – pojazd lub pojazd – infrastruktura – wszystko w celu zapewnienia w przyszłości bezpiecznej i płynnej jazdy na drogach. Ten projekt badawczy został zaplanowany na okres czterech lat. Jego budżet wynosi 60 milionów euro, z czego 25 milionów przekazało Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (BMWi), a 2,5 miliona Federalne Ministerstwo Oświaty i Nauki (BMBF), które w ten sposób przyczyniają się w istotny sposób do realizacji przyjętej przez rząd federalny strategii high-tech.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!