Sekcja ciężarowa: rozporządzenie Euro VI od roku 2012

5 stycznia 2009, 0:00

W grudniu 2008 Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą standardów emisji spalin oraz dostępu do danych technicznych służących naprawie samochodów (rozporządzenie Euro VI).

Jednym z celów rozporządzenia Euro VI jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z samochodów ciężarowych i autobusów w roku 2012. W rozporządzeniu występują też przepisy dotyczące dostępu do danych technicznych dla niezależnego rynku motoryzacyjnego. W tej kwestii niezależny rynek proponuje użycie podobnego słownictwa, jakie występuje w Rozporządzeniu Euro V dotyczącym samochodów osobowych, nakładającym obowiązek na producentów samochodów do zapewnienia niezależnemu rynkowi “nieograniczonego i ustandaryzowanego dostępu do informacji technicznych, narzędzi diagnostycznych i niezbędnego oprogramowania”.

Ochrona środowiska: mocniejsze standardy

Propozycja Komisji Europejskiej dąży do zredukowania emisji tlenku azotu (NOx) o 80% i zanieczyszczeń pyłowych o 66% w porównaniu z Euro V, którego obostrzenia prawne weszły w życie w październiku 2008 roku.

Dostęp do danych: lepsze utrzymanie samochodów

Niezależny rynek przyjmuje z zadowoleniem włączenie do proponowanego rozporządzenia Euro VI odwołania do Art. 6 i 7 z Rozporządzenia Euro V, które wprowadzają obowiązek producentów samochodów do udostępnienia niezależnemu rynkowi nieograniczonego i ustandaryzowanego dostępu technicznego – podkreśla Alfred Franke Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych.

Przy czym, jak dodaje Franke informacje te muszą być czytelne i pozbawione jakiejkolwiek dyskryminacji, zgodne z wymaganiami technicznymi tzw. formatu OASIS.

W tej kwestii, OASIS nie jest w pełni odpowiedni dla pojazdów ciężarowych, przyszłe rozporządzenie Euro VI powinno wyjaśniać, która część standardu OASIS będzie przyjęta do sektora ciężarowego, a która wymaga dalszego opracowania, na przykład poprzez CEN (Europejski Organ Standaryzacyjny).

Zatwierdzanie na wielu etapach produkcji

Międzynarodowe jak i polskie środowisko niezależnego rynku przyjmuje pozytywnie odpowiedź polityków, by zapobiec lukom prawnym w przepływie informacji. Informacja techniczna dotycząca samochodów ciężarowych jest potrzebna na każdym etapie ich produkcji, dlatego obowiązek dostarczenia danych technicznych spoczywał będzie zarówno na finalnym producencie samochodu jak i producencie pracującym na każdym z etapów produkcji.

Pan Knud Sorensen, Prezes Międzynarodowej Federacji Niezależnych Dystrybutorów – FIGIEFA twierdzi, że „ten przyjęty przez Radę instrument prawny, będzie zapewniał ochronę środowiska, poprzez gwarancję równego dostępu do informacji dla wszystkich niezależnych uczestników rynku motoryzacyjnego.

Kolejnym etapem na drodze legislacyjnej będzie rozpatrzenie rozporządzenia przez Radę Ministrów Unii Europejskiej, odbędzie się to już w nowym roku 2009.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!