Inteligentny Transport – Wizja i rzeczywistość

4 maja 2009, 0:00

Przypominamy, że już 26 i 27 maja w Warszawie, pod hasłem: „Inteligentny Transport – Wizja i rzeczywistość” odbędzie się II edycja Polskiego Kongresu ITS 2009. Organizatorem kongresu jest Stowarzyszenie ITS Polska.

Tegoroczny kongres stworzy możliwość zacieśnienia współpracy środowisk związanych z nauką, przemysłem, przedstawicielami organizacji rządowych, samorządów i miast, oraz poznania ekspertów i firm oferujących wyspecjalizowane usługi. To ważne międzynarodowe przedsięwzięcie objęte zostało Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Parterem merytorycznym, zostało Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, wśród partnerów medialnych są: miesięczniki: „Przegląd ITS”, „Transport Miejski i Regionalny”, „Polskie Drogi”, „Rynek Kolejowy”, magazyn „Autostrady”, Gazeta Samorządu i Administracji oraz portale: www.truckfocus.pl, www.etransport.pl, www.TransInfo.pl, www.autostrady.pl.

Organizatorem kongresu jest Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO.

Jednym z głównych celów II Polskiego Kongresu ITS w maju 2009 roku jest realizowanie otwartej i odważnej debaty z udziałem ekspertów branży i przedstawicieli rządu RP o najważniejszych problemach, rodzącego się w Polsce, nowego rynku zastosowań technologii informatycznych w transporcie. Bogaty program kongresu zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających uczestników. Wśród tematów znajdują się m.in.: „ITS w polityce transportowej Państwa i Unii Europejskiej”, „Zarządzanie ruchem przyjazne środowisku”, „Elektroniczny pobór opłat”, „Rola ITS w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego”, „Rola ITS w logistyce i transporcie intermodalnym”, „Architektura i standardy ITS”, „Problemy wdrożeniowe i finansowanie ITS w Polsce”. Tegoroczny kongres to również doskonała okazja, by osobiście poznać najlepszych praktyków z branży z Polski i zagranicy, którzy podzielą się z uczestnikami kongresu swoją wiedzą i doświadczeniem.

Bardzo ważnym zadaniem Kongresu ITS jest to, by popularyzować inteligentne systemy transportowe charakteryzujące się efektywnością ekonomiczną kilkakrotnie wyższą niż wysoce kapitałochłonne obiekty „ciężkiej” infrastruktury. Możliwość wpływu na kształtowanie się systemu transportu – nowoczesnego, bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu – to cel przyświecający uczestnikom oraz organizatorom Kongresu.

Uczestnikami kongresu będą przedstawiciele środowisk naukowych, instytutów badawczych, przemysłu, oraz przedstawiciele organizacji rządowych, samorządów i miast. Planowany program zamieszczony jest na stronie internetowej www.pkits.pl.

Organizatorzy zapraszają już dziś do zgłoszenia udziału w Polskim Kongresie ITS 2009.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!