Filtrofakty z Filtron

18 maja 2009, 0:00

Prezentujemy Państwu kolejny tekst z serii artykułów „Filtrofakty z Filtron” poruszających kluczowe zagadnienia z zakresu filtracji. Poniższy artykuł porusza tematykę problemów z ciśnieniem oleju w silniku. Zapraszamy do lektury!

Problemy z ciśnieniem oleju w silniku

Zarówno za niskie, jak i za wysokie ciśnienie oleju w sposób bezpośredni wpływa na zwiększone zużycie współpracujących ze sobą części silnika, prowadząc do ich uszkodzeń lub w skrajnym przypadku – nawet do zatarcia.

Spadek ciśnienia oleju poniżej wymaganego minimum (zazwyczaj 3,5 kPa) sygnalizowany jest przez zapalenie się kontrolki na pulpicie wskaźników samochodu. Podczas uruchamiania samochodu przekręcenie kluczyka w pozycję „on” powoduje zapalenie się kontrolki, która informuje, że ciśnienia nie ma. Uruchomienie silnika skutkuje wzrostem ciśnienia oleju w układzie. Szybko rosnące ciśnienie odkształca membranę czujnika (rysunek 1), która z kolei, po osiągnięciu założonego ciśnienia, otwiera obwód elektryczny i kontrolka gaśnie.

 

 

 

 

 

 

Problem pojawia się, gdy kontrolka ciągle się pali. Należy wtedy natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju. Gdy poziom oleju jest prawidłowy a kontrolka nadal nie gaśnie należy szukać przyczyn w następujących czynnikach:

• czujnik ciśnienia oleju może być niesprawny,
• przewód pomiędzy kontrolką na pulpicie i czujnikiem może być uszkodzony,
• pompa oleju może nie być zalana olejem bądź ma za duże luzy uniemożliwiające efektywne tłoczenie oleju,
• wlot oleju do pompy z miski olejowej może być niedrożny,
• zawór przelewowy regulujący ciśnienie oleju w układzie mógł zablokować się w pozycji otwartej.

Gdy kontrolka nie zapala się zarówno przy przekręceniu kluczyka w stacyjce jak i podczas prób uruchomienia silnika, wtedy należy sprawdzić zarówno żarówkę kontrolki, czujnik ciśnienia oraz przewód pomiędzy nimi. W wielu silnikach filtry oleju umieszczone są w sposób pozwalający na spływanie oleju z filtra, podczas gdy silnik jest wyłączony. Przypadek taki pokazano na rysunku 2, gdzie filtr jest przykręcony do silnika w pozycji poziomej, w dodatku znajduje się on ponad poziomem oleju w misce olejowej. W takich warunkach napełnienie filtra i układu olejem trwa do 5 sekund. W tym czasie kontrolka będzie sygnalizować niskie ciśnienie oleju a silnik nie będzie prawidłowo smarowany.

 

 

 

 

 

 

 

Filtry specjalnie zaprojektowane do pracy w takiej pozycji posiadają wewnętrzny zawór przeciwzwrotny. Kiedy silnik jest wyłączony, zawór ten zapobiega ściekaniu oleju z filtra i przez to wydatnie skraca czas pracy silnika z niskim ciśnieniem oleju podczas uruchamiania. Ważny jest zatem właściwy dobór filtrów, nie tylko ze względu na posiadany rozmiar gwintu, ale także na obecność i parametry umieszczonych w nim zaworów. Zaleca się w tym względzie korzystać z aktualnych katalogów sprawdzonych producentów filtrów.

Występowanie nadmiernego ciśnienia oleju w silniku jest problemem, który trudniej zdiagnozować. Nie ma bowiem na pulpicie wskaźników kontrolki zapalającej się gdy ciśnienie nadmiernie rośnie. Czasem jedynym symptomem, że taki problem istnieje jest odkształcony korpus filtra, który odkrywamy podczas kolejnej wymiany oleju. Niekiedy jednak wzrost ciśnienia jest tak duży, że powoduje wycieki oleju spod uszczelki, jej wypchnięcie z gniazda w pokrywie filtra, lub nawet rozszczelnienie zamka pomiędzy pokrywą i puszką filtra spin-on. Następuje wtedy gwałtowny wyciek oleju i spadek ciśnienia w układzie smarowania. Kontynuowanie jazdy grozi wtedy zatarciem silnika.

Widząc wyciek i uszkodzenie użytkownicy niejednokrotnie przekonani są, że to wada filtra jest przyczyną awarii. Jest to jednak tylko skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju spowodowany zablokowaniem się w pozycji zamkniętej, bądź zbyt wolnym otwieraniem się zaworu przelewowego (regulacyjnego) odprowadzającego nadmiar oleju tłoczonego przez pompę do miski olejowej. Jeżeli niesprawność zaworu przelewowego nastąpi w momencie gdy na filtrze zgromadzonych jest dużo zanieczyszczeń (np. z powodu nadmiernego wydłużenia okresu eksploatacji filtra), różnica ciśnień przed i za filtrem może być tak duża, że nastąpi zapadnięcie się (collaps) rdzenia wewnętrznego i uszkodzenie przegrody filtracyjnej. Istnieje wtedy realne niebezpieczeństwo, że wewnętrzne, względnie małe elementy filtra lub fragmenty uszkodzonej przegrody filtracyjnej mogą zostać porwane przez strumień oleju i po przedostaniu się do systemu olejowego mogą ograniczać przepływ oleju a tym samym efektywność smarowania i chłodzenia współpracujących ze sobą części silnika.

 

 

 

 

Zobacz także artykuł na temat roli uszczelki w filtrze!
/news,3803,filtrofakty-z-filtron-.html

 

Na podstawie materiałów Filtron

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!