Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy ADR

8 lipca 2009, 0:00

Skończył się okres przejściowy dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych, który obowiązywał od 1 stycznia do 30 czerwca 2009. Od 1 lipca br. przewoźnicy oraz kierowcy muszą obowiązkowo stosować nowe regulacje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa transportu tzw. ADRów. Schenker Sp. z o.o.- aby uniknąć różnych interpretacji przepisów – przygotował i przekazał kurierom, zatrudnionym przez współpracujących z firmą przewoźników jednolitą instrukcje wg wzoru ADR

Co się zmieniło?
Najważniejsze zmiany wprowadzone na podstawie przepisów ADR dotyczą pisemnej Instrukcji Bezpieczeństwa dla Kierowcy tzw. Trem Card. Do tej pory, dokument ten musiał być przygotowany odrębnie dla każdego materiału niebezpiecznego i w języku kraju nadania, odbioru i wszystkich krajów tranzytowych. Teraz, dzięki nowym regulacjom obowiązuje jedna uniwersalna instrukcja dla wszystkich towarów niebezpiecznych, sporządzana w języku zrozumiałym dla kierowcy i członków załogi.

Ważna zmiana dotyczy podmiotu, który jest odpowiedzialny za dostarczenia kierowcy instrukcji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to przewoźnik, a nie jak było wcześniej nadawca, musi zadbać, aby kierowca posiadał obowiązujące dokumenty. Schenker Sp. z o.o. zdecydował się na inne rozwiązanie. Jako globalny operator logistyczny, który nie posiada własnej floty samochodowej, aby uniknąć wielu tłumaczeń instrukcji, dostarczył ją kurierom, którzy są zatrudnieni przez współpracujących z firmą przewoźników.

Regulacja ADR ujednoliciła także zakres obowiązkowego wyposażenia pojazdu, co ułatwiają racjonalne zachowanie się kierowcy w razie awarii lub wypadku. Zgodnie z przepisami, na stanie jednostki transportowej powinny znaleźć się: klin pod koła dla każdego pojazdu, dwa stojące znaki ostrzegawcze oraz płyn do płukania oczu (płyn nie jest wymagany przy przewozie materiałów wybuchowych klasy 1 i gazów klasy 2). Każdy członek załogi musi posiadać: kamizelkę ostrzegawczą, latarkę, parę rękawic ochronnych i okulary ochronne. Określone zostało także dodatkowe wyposażenie dla materiałów klasy 2.3 (gazy trujące) i klasy 6.1 (materiały trujące) w postaci maski ucieczkowej. W przypadku materiałów klasy 3 (materiały ciekłe zapalne), klasy 4.1 (materiały stałe zapalne), klasy 4.3 (materiały wytwarzające gazy palne w kontakcie z wodą), klasy 8 (materiały żrące), klasy 9 (różne materiały niebezpieczne) obowiązkowe wyposażenie to: łopata, osłona otworów kanalizacyjnych oraz pojemnik z tworzywa sztucznego do ewentualnego zebrania pozostałości.

Co nowe przepisy oznaczają dla przewoźników i kierowców?
Zmiany w przepisach ADR wiążą się z uproszczeniem w stosowaniu regulacji. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki wprowadzeniu jednolitej Instrukcji Bezpieczeństwa dla Kierowców. Ponadto umożliwiają oszczędności w produkcji samej instrukcji.

Korzyścią wynikającą z nowych przepisów jest to, że dzięki jednolitej instrukcji kierowcy w razie wypadku lub awarii będą wiedzieli w jaki sposób się zachować. To zaś przyczyni się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa na drodze. Trzeba przy tym wiedzieć, że pisemna Instrukcja Bezpieczeństwa jest przeznaczona dla kierowcy i określa zasady ratowania życia i akcji ratowniczej bezpośrednio po wypadku lub awarii. Nie jest natomiast przeznaczona dla straży pożarnej i innych służb ratowniczych, które korzystają z dużo bardziej szczegółowych instrukcji postępowania.

Tadeusz Leszczyński, Szef Bezpieczeństwa Produkcji i Ekologii w Schenker Sp. z o.o.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!