Status AEO dla DHL Express

28 sierpnia 2009, 0:00

Firma DHL Express otrzymała świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO F. Jest to pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo działające w tak dużej skali i rozbudowanej strukturze, które otrzymało AEO w pełnej wersji F. Tym samym firma uzyskała kluczowy europejski certyfikat zaufanego partnera administracji celnej, którego zasięg obejmuje terytorium całej Unii Europejskiej.

Uzyskanie świadectwa AEO w kategorii F (czyli pełny zakres – „FULL” – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona) oznacza, że DHL spełnił wszystkie wymagania w zakresie przestrzegania przepisów celnych, wypłacalności finansowej, odpowiedniej organizacji i nadzoru nad wszystkimi systemami zarządzania ewidencjami handlowymi, transportowymi, finansowymi, celnymi itd.

Dzięki Statusowi Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO firma ma uprawnienia do korzystania z ułatwień w kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Przykładowymi ułatwieniami są: priorytetowy sposób kontroli przesyłki wytypowanej do kontroli, możliwość przeprowadzenia jej w innym miejscu niż urząd celny czy ułatwiony dostęp do określonych uproszczeń celnych. DHL jest także odbiorcą ważnych informacji przesyłanych elektronicznie z izb celnych, a w przypadku towarów podwyższonego ryzyka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia w określonych procedurach celnych.

Status AEO (Authorised Economic Operator), rozpatrywany przez służby celne w poszczególnych państwach, został wprowadzony 1 stycznia 2008 roku we wszystkich państwach UE. W zależności od uzyskanej kategorii uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej (AEO C) dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony (AEO S) lub uproszczeń celnych/bezpieczeństwa i ochrony (AEO F). Otrzymują go firmy, których organizacja, infrastruktura oraz zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów czy środki transportu zapewniają bezpieczeństwo miejsc i towarów, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!