Udogodnienia celne dla klientów DB Schenker

15 lutego 2010, 0:00

DB Schenker zyskał status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego. Oznacza to potwierdzenie bezpiecznego i efektywnego łańcucha dostaw w międzynarodowej wymianie towarów.

2 lutego 2010r. Schenker Sp. z o.o. otrzymał pełen status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (PL AEOF 440000100022; ang. AEO – Authorized Economic Operator). Certyfikat AEO potwierdza, że Schenker Sp. z o.o. jest wiarygodnym partnerem w międzynarodowej wymianie towarów.

„Status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego wiąże się ze znacznie szybszą obsługą celną oraz wysokim bezpieczeństwem przesyłek. Towary naszych klientów są obsługiwane zgodnie z najwyższymi standardami, m.in. dzięki naszym usystematyzowanym procesom wewnętrznym.”
– wyjaśnia Piotr Kozłowski, Dyrektor Frachtu Oceanicznego i Lotniczego Schenker Sp. z o.o. „Oferując usługi najwyższej jakości, z certyfikatem AEO jeszcze lepiej będziemy zarządzać ryzykiem celnym w efektywnej obsłudze przesyłek międzynarodowych. To dodatkowy pakiet korzyści dla naszych klientów.”


Pełen status Upoważnionego Przedsiębiorcy, który uzyskał Schenker Sp. z o.o., obejmuje uproszczenia celne i bezpieczeństwo. W efekcie pozwala on operatorowi logistycznemu skorzystać z wielu ważnych przywilejów. „Certyfikat AEO daje szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych. Na korzyści z jego uzyskania składają się m.in. mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych.” – mówi Teresa Bukalska, Specjalista ds. Projektów Strategicznych Schenker Sp. z o.o. „W przypadku wytypowania do kontroli, przesyłki naszych klientów traktowane będą priorytetowo – ich kontrola odbędzie się poza kolejnością. Korzyści z tego odnotują zarówno klienci, którzy nie posiadają własnego certyfikatu AEO, jak i ci, którzy nim dysponują – ich łańcuch dostaw stanie się jeszcze bardziej bezpieczny i efektywny. Kolejnym przywilejem jest fakt, że zostaniemy powiadomieni o tym, że obsługiwane przez nas przesyłki zostały wytypowane do kontroli celnej. Będziemy mogli także występować o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny, gdzie odprawa będzie szybsza lub mniej kosztowna.”

Świadectwo AEO, to swoisty identyfikator bezpiecznego partnera handlowego, który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) powstała w wyniku zmian we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, który określa warunki i kryteria przyznawania przywilejów celnych. Dotyczą one: odpowiedniego przestrzegania wymogów celnych, wypłacalności finansowej, odpowiedniego systemu zarządzania ewidencjami handlowymi, spełnienia standardów bezpieczeństwa i ochrony.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!