Aktywna technologia RFID w polskim porcie morskim

17 grudnia 2010, 0:00

Istotą kontroli ilościowej podczas dostaw towarów masowych jest minimalizacja ubytków podczas rozładunku. W transporcie morskim jedną z metod rozładunku towarów masowych jest przeładowywanie towaru na samochody, które następnie są ważone i kierowane do magazynów. W trakcie rozładunku może mieć miejsce do 2000 kursów samochodów obsługujących proces rozładunku, w zależności od ich ilości, masy towaru, jak i ilości dostępnych wag. Oprócz pobierania próbek towaru rejestruje się czas odjazdu z nabrzeża, czas wjazdu na magazyn i wagę, gdzie sprawdzane są kwity wagowe.

Doświadczenie Polcargo Int. wskazuje, iż w powyższych warunkach do nadzoru rozładunku zaangażować trzeba co najmniej siedmiu pracowników na jedną zmianę, by nadzór ten był skuteczny.

Spółka córka Polcargo Int. – Polcargo Informatyka opracowała wraz z ax RFID oraz PPU COMEX rozwiązanie wykorzystujące aktywną technologię RFID, które umożliwia utrzymanie jak najniższego poziomu ubytków przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia.

Dzięki aplikacji „Supervise” stworzonej przez Polcargo Informatyka w chwili obecnej każdy z samochodów uczestniczących w rozładunku jest rejestrowany w kluczowych miejscach tego procesu, jak na przykład „Plac składowy 1”; „Droga dojazdowa 4”;„Magazyn X” etc. Taka funkcjonalność jest możliwa dzięki wyposażeniu samochodów w aktywne tagi RFID – emitujące swój indywidualny i unikatowy identyfikator, który rejestrowany jest automatycznie w systemie, gdy pojazd znajduje się w zasięgu czytników.

Informacja podlegająca archiwizacji zawiera dane pojazdu oraz czas rejestracji w danym obszarze. W zależności od miejsca ustawienia urządzenia – jego czułość, a więc zasięg odczytu tagów, jak i czas odczytywania są regulowane. Czytniki, dzięki wyposażeniu ich w akumulatory zachowują pełną autonomiczność, a ich ustawienie podyktowane jest wyłącznie wymaganiami aplikacji. Dane odebrane przez czytniki przekazywane są do aplikacji zarządzającej przy pomocy sieci bezprzewodowej.

Dostosowywanie systemu do potrzeb użytkownika następuje poprzez modyfikację zasięgu odczytu tagów przez poszczególne czytniki. Dzięki temu rejestrowane są wszystkie zaistniałe zdarzenia na danym obszarze, lub też z wybranego stanowiska, poprzez zmniejszenie zasięgu odczytu. W omawianym przykładzie zastosowano oba podejścia.

Pierwsze z nich praktykowane jest w trzech miejscach załadunku na nabrzeżu, gdzie kierunek podjeżdżania samochodów nie jest ściśle zdefiniowany, w miejscach załadunku bramki nie mogą stać za blisko (ze względu na możliwość uszkodzenia ) – ustawiono czułość w zakresie maksymalnych wartości dla trzech urządzeń, których zakresy odczytu zachodzą na siebie. W ten sposób każdy z samochodów podjeżdżających na nabrzeże jest zawsze zarejestrowany, a prawdopodobieństwo przejazdu bez odczytania danych z taga RFID jest zminimalizowane. Jest to o tyle istotne , iż w omawianym przykładzie odbiorniki ustawiane są na nabrzeżu w bardzo niekorzystnych warunkach, w których może wystąpić ugięcie, odbicie, czy załamanie fali, a zainstalowanie jakichkolwiek innych rozwiązań jest niemożliwe z uwagi na istniejącą infrastrukturę portową (typu bocznica kolejowa na drodze potencjalnego kabla) i potencjalnie wysokie koszty uzyskiwania stosowych pozwoleń i wykonania modyfikacji.

Druga metoda rejestracji zdarzeń wykorzystywana jest przez Polcargo Int. na wagach, gdzie rejestracja samochodu odbywa się na minimalnej czułości urządzeń, co powoduje że precyzja odczytu jest maksymalna. Tam jednak topografia terenu jest dogodna a samochód podjeżdża w odpowiedniej odległości do czytnika co sprawia, że ryzyko uszkodzenia bramki jest znikome.

Tak więc tworząc połączenie obu tych podejść udało się stworzyć system, który dzięki rejestracji wszystkich zdarzeń w procesie rozładunku umożliwia redukcję kosztów zatrudnienia o połowę przy utrzymaniu pożądanego poziomu jakości. Miarą efektywności wdrożonych procedur nadzoru w tym wypadku jest oczywiście wielkość ubytków w trakcie rozładunku. I tak, wdrożenie systemu „Supervise” spowodowało zmniejszenie poziomu manka w rozładunku z 0,5 % do 0,2%. Dla ładunków rzędu 30 000 ton oznacza to odpowiednio poprawę ze 150 ton do 60 ton ubytków, co dla towaru o wartości 800 USD/tonę powoduje obniżenie wartości strat o 72 000 złotych dla jednego rozładowywanego statku.

Polcargo Int. jest firmą świadczącą usługi w zakresie kontroli ilościowej i jakościowej towarów, jak również doradztwa w zakresie gospodarki magazynowej.

Firmy ax RFID oraz PPU COMEX są dostawcami sprzętu, materiałów oraz docelowych rozwiązań w zakresie technologii RFID (ang. Radio Frequency Identification) . Świadczą również usługi doradcze w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii w dziedzinie automatycznej identyfikacji.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

83.24.248.*, 30 grudnia 2010, 0:00 0 0

Dostawa towarów drogą morską jest dobrym rozwiązaniem lecz niekiedy kolejki w porcie i zamieszanie jakie tam może panować powoduje duże opóźnienia.
Technologia zastosowana w bramkach w supermarketach usprawnia pracę portu ;)
Szkoda, że powoduje to redukcje etatów...

Odpowiedz

89.77.73.*, 24 maja 2011, 20:04 0 0

czy ktoś wie w którym porcie to działa? czy może jest tylko opracowany system informatyczny ale brak jeszcze wdrożenia?

Odpowiedz