Pakiet Mobilności bliski wejścia w życie mimo sprzeciwu 9 państw

24 lutego 2020, 11:27

Liczba krajów sprzeciwiających się Pakietowi Mobilności wzrosła z 6 do 9. W ubiegłym tygodniu ministrowie transportu z Bułgarii, Węgier, Polski, Litwy, Łotwy, Litwy, Rumunii, Cypru, Malty i Estonii wyrazili w Brukseli swoje, krytyczne wobec planowanych zmian w przepisach, stanowisko.

Kraje, które wcześniej nie zgłaszały swojego sprzeciwu wobec zmian prawnych, które mogą zrewolucjonizować branżę transportową w Europie to Cypr, Malta i Estonia. Podobnie jak inne przeciwne Pakietowi kraje, wyrażają one obawę, że będzie on środkiem protekcjonistycznym, faworyzującym firmy transportowe z Europy Zachodniej, kosztem innych krajów unijnych.

11 grudnia zapadło wstępne porozumienie pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem i Radą UE w sprawie Pakietu Mobilności. W ramach umowy będą obowiązywać nowe, ścisłe zasady. Wśród nich za najbardziej kontrowersyjne uchodzą przepisy dotyczące m.in. obowiązku nocowania przez kierowców w hotelu po pierwszych 6 nocach w kabinach, obowiązkowy powrót do kraju rejestracji raz na 4 tygodnie, niezależnie od tego, gdzie znajduje się kierowca czy powrót ciężarówek do kraju siedziby firmy co najmniej raz na 8 tygodni.

Bułgaria, Rumunia, Polska, Węgry, Łotwa i Litwa już wcześniej sprzeciwiły się zmianom, które kraje wschodniej UE nazywają teraz „pakietem Macrona” na cześć francuskiego prezydenta, który był jednym z inicjatorów zmian w przepisach. Jednym z silnie podkreślanych przez te kraje argumentów jest wpływ na klimat, jaki pociągną za sobą nowe regulacje. Krytycy twierdzą, że w czasie, gdy Komisja Europejska promuje swój zielony ład, tysiące pustych ciężarówek będą musiały przejechać Europę, tylko po to, by przestrzegać zmienionych przepisów.

Ministrowie transportu z dziewięciu krajów spotkali się we wtorek z prezydentem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem oraz komisarz ds. transportu Adiną Valean. Domagali się m.in. przeprowadzenia oceny skutków proponowanego rozwiązania, jeszcze przed jego wdrożeniem, przez niezależny podmiot zewnętrzny. Jak dotąd, zwolennicy Pakietu nie zobowiązali się oficjalnie do przeprowadzenia oceny jego następstw. Podczas spotkania pojawiły się nawet groźby zaskarżenia regulacji do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Mimo protestów, w czwartek, Rada UE potwierdziła porozumienie polityczne Pakietu Mobilności. Prace nie zostały więc wstrzymane, jednak Komisja Europejska zobowiązała się sporządzić ocenę skutków najbardziej kontrowersyjnych praw zawartych w Pakiecie.

Jeżeli nie dojdzie do przełomowego wydarzenia w negocjacjach, pierwsze przepisy zawarte w pakiecie mogą zacząć obowiązywać już w czerwcu lub lipcu bieżącego roku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!