Ursus sprzedaje zakład w Opalenicy, kolejny planuje wydzierżawić

2 marca 2020, 12:48

Trioliet Polska został nowym właścicielem zakładów Ursus w Opalenicy. Wartość transakcji opiewa na 6 mln złotych plus niejawna kwota za tzw. “produkcję w toku” oraz “inwentarz” – w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby.

Do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, doszło 28 lutego. Nowy nabywca ma zapłacić 90 proc. uzgodnionej kwoty do 3 marca 2020 roku, kolejne 5 proc. w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy i ostatnie 5 proc. w ciągu roku od daty podpisania umowy. Część środków zostanie przelana bezpośrednio przez kupującego na rachunki bankowe wierzycieli marki Ursus.

Jak czytamy w komunikacie, transakcja sprzedaży obejmuje w szczególności:

  • (I) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych Umową oraz własność posadowionych na nich budynków;
  • (II) ruchomości określone odrębnym załącznikiem;
  • (III) produkcję w toku oraz inwentarz (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) określone Umową;
  • (IV) zakład pracy, obejmujący pracowników wymienionych w odrębnym załączniku;
  • (V) prawa i obowiązki wynikające z zawartych ze współpracownikami umów, to jest: z umów zlecenia, o dzieło i innych umów o współpracy zawartych z przedsiębiorcami, które to umowy strony tych umów przeniosą na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży na Kupującego;
  • (VI) związane z Zakładem w Opalenicy prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wymienione w odrębnym załączniku;
  • (VII) związane z Zakładem w Opalenicy należności i zobowiązania, przy czym Kupujący nabędzie wyłącznie należności i zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w Opalenicy, które zostaną umieszczone w załączniku do przyrzeczonej umowy sprzedaży, z wyłączeniem jakichkolwiek innych zobowiązań;
  • (VIII) związane z Zakładem w Opalenicy licencje, zezwolenia, inne prawa własności przemysłowej (w tym wszelkie patenty i know-how) oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
  • (IX) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przez Zakład w Opalenicy działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa;
  • (X) pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez Zakład w Opalenicy działalności gospodarczej.

Dzień wcześniej akcjonariusze Ursusa wyrazili podczas walnego zgromadzenia zgodę na wydzierżawienie zakładów w Dobrym Mieście i Opalenicy podmiotom, które zostaną wybrane przez zarząd. Dwa tygodnie wcześniej podjęto decyzję o połączeniu spółek Ursus i Ursus Bus. Połączenie spółek jest elementem planu restrukturyzacji.

Ursus w 2019 roku informował o planach sprzedaży za min. 5,8 mln zł zakładu w Opalenicy i min. 20 mln zł zakładu w Dobrym Mieście. Pierwszą część planów udało się zrealizować.

Z problemami finansowymi spółka zmaga się od dłuższego czasu, co podsumowaliśmy w artykule dostępnym tutaj.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Krakus, 3 marca 2020, 15:49 0 0

Co to za wydmuszka?

Odpowiedz