Rozwój branży KEP w Polsce

11 lipca 2011, 14:17

Pod koniec czerwca 2011 w Warszawie odbyła się konferencja, na której ogłoszono wyniki badań rynku dla branży przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych. Raport przygotowany został na zlecenie Forum Przewoźników Ekspresowych przez Katedrę Logistyki Warszawskiej SGH. Podczas konferencji przedstawiono główne dane zawarte w raporcie.

Badanie zostało zrealizowane na podstawie danych statystycznych, pogłębionych wywiadów bezpośrednich, ankiet wśród klientów branży i case studies. Wyniki wskazały główne kierunki rozwoju branży w ostatnich latach, kluczowe czynniki sukcesu i megatrendy.

Najważniejszym skutkiem rozwoju sektora dla klientów branży jest skrócenie czasu realizacji zamówień. Potwierdza to ponad połowa zarówno małych, średnich jaki dużych przedsiębiorstw. Rozwój firm na rynku KEP pozwolił również na wzrost terminowości dostaw. Krótszy czas realizacji i terminowość wpływa na większą ilość zamówień.

Przeprowadzone wywiady z ekspertami KEP wskazują kilka elementów decydujących o sukcesie firm tej  branży. Zaliczyć do nich można:
• zdolność rozszerzenia pakietu usług,
• redukcja i racjonalizacja kosztów,
• możliwość inwestowania w najnowsze technologie,
• umiejętność szybkiego dostosowania do zmian

Najważniejszymi czynnikami budowania pozycji konkurencyjnej w branży KEP w najbliższej dekadzie są m.in:
• duża skala działań
• rozbudowa kompetencji w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
• inwestycje w unowocześnienie i rozbudowę sieci operacyjnej

Spośród megatrendów występujących na rynku wyróżniono te, które będą miały największy wpływ na branże KEP w najbliższym dziesięcioleciu:
• potencjalne kryzysy ekonomiczne,
• efekty Peak Oil,
• dynamiczne tempo zmian technologicznych i konwergencja technologii,
• zmiany demograficzne,
• wyzwania zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!