Podsumowanie III kwartału w branży transportowej

21 października 2011, 13:52

Sytuacja w branży transportowej w tym roku przypominała sinusoidę – po spadkach liczby ładunków w giełdzie w I kwartale, wiosenne miesiące przyniosły ożywienie, natomiast w III kwartale ponownie odnotowano spadek. Całkowita liczba ładunków w giełdzie Teleroute w ostatnich trzech miesiącach była o 15% mniejsza niż w II kwartale roku, jednak wolumen przewożonych towarów był niemal taki sam jak przed rokiem i o 22% większy niż w III kwartale 2009. Liczba ładunków eksportowanych z Polski była o 1/3 wyższa niż w poprzednich trzech miesiącach bieżącego roku, z kolei transport towarów do naszego kraju względem II kwartału zmniejszył się o połowę. To główne wnioski wynikające z analizy ładunków zamieszczonych w międzynarodowej giełdzie transportowej Teleroute.

W ostatnich miesiącach ekonomiści coraz częściej mówili o kryzysowej sytuacji w strefie euro. Branża transportowa jako jedna z pierwszych reaguje na wszelkie zmiany koniunktury, po upadku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku, ten sektor gospodarki odnotował spadek już w październiku. Z kolei na początku 2010 roku, TSL jako jedna z pierwszych odnotowała wzrost w momencie poprawy koniunktury. Obserwowana w ostatnich miesiącach globalna sytuacja gospodarcza istotnie wpłynęła na wyniki tej branży. Potwierdza to również wskaźnik HSBC PMI mierzący nastroje menedżerów logistyki w firmach przemysłowych – we wrześniu spadł do 50,2 pkt. i jest najniższy od października 2009 roku.

Mimo spadku całkowitej liczby ładunków warto zwrócić uwagę na kilka wzrostów. Z zestawienia ładunków do przewiezienia z Polski zamieszczonych w giełdzie Teleroute wynika, że nasz kraj w badanym okresie odnotował wzrost zapotrzebowania na eksport. III kwartał był pod tym względem o 1/3 lepszy niż II, oprócz Polski wzrost eksportu (o niecałe 5%) widoczny był również w krajach Europy Wschodniej. Największy spadek, o ok. 44% miał miejsce w przypadku krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz Wielkiej Brytanii (o 39%).
Z kolei jeśli zestawimy ostatnie trzy miesiące z III kwartałem kryzysowego 2009 roku, to widać, że sytuacja branży transportowej jest lepsza we wszystkich analizowanych krajach. Największy wzrost liczby ładunków odnotowano w krajach Europy Wschodniej (o 58%), Beneluksu (o 50%) i Europy Centralnej (o 48%).

Z Europy do Polski

Zapotrzebowanie na przewóz towarów do Polski w ciągu ostatnich trzech miesięcy spadło o połowę względem poprzedniego kwartału, ale było o 49% większe niż w analogicznym kwartale kryzysowego 2009 roku. Mimo tego, że niemal wszystkie regiony odnotowały spadek eksportu do Polski, dynamika zmian była silnie zróżnicowana. Import do Polski z państw Europy Centralnej oraz z Francji nadal pozostaje w czołówce zestawienia, przewozy z Europy Południowo-Wschodniej awansowały na trzecią pozycję, którą do tej pory zajmowały kraje Beneluksu. Natomiast transport z Hiszpanii i Portugalii znalazł się na 5. pozycji, a kraje Europy Wschodniej spadły na szóstą.

Ranking krajów pod względem ładunków do Polski w III kwartale 2011 roku:

1.  Europa Centralna (Niemcy, Austria, Szwajcaria)
2.  Francja
3.  Europa Południowo-Wschodnia (Włochy, Grecja)
4.  Benelux (Belgia, Holandia, Luxemburg)
5.  Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia)
6.  Europa Wschodnia
7.  Wielka Brytania
8.  Skandynawia

Źródło: Dane własne giełdy transportowej Teleroute

Dokąd z Polski

Mimo spadku całkowitej liczby ładunków zamieszczonych w giełdzie Teleroute, eksport towarów z naszego kraju w ciągu ostatnich trzech miesięcy był o 1/3 większy niż w poprzednim kwartale 2011 roku. Największymi odbiorcami towarów z Polski w III kwartale były nadal kraje Europy Centralnej, Francja oraz Europa Wschodnia. Przewozy do tych krajów stanowiły w sumie ¾ wszystkich eksportowanych dóbr. Największy wzrost odnotowano w przypadku towarów wiezionych do Europy Centralnej (o 67%) oraz Wielkiej Brytanii (o 58%). Liczba ładunków z Francji pozostała na tym samym poziomie co w poprzednim kwartale, natomiast spadek wolumenu przewożonych dóbr miał miejsce tylko w przypadku eksportu do Skandynawii.

Ranking krajów pod względem ładunków z Polski w III kwartale 2011 roku:

1.  Europa Centralna (Niemcy, Austria, Szwajcaria)
2.  Francja
3.  Europa Wschodnia
4.  Benelux (Belgia, Holandia, Luxemburg)
5.  Europa Południowo-Wschodnia (Włochy, Grecja)
6.  Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia)
7.  Wielka Brytania
8.  Skandynawia

Źródło: Dane własne giełdy transportowej Teleroute
 

Branża transportowa jest bardzo wrażliwa na zmiany koniunktury gospodarczej czy nawet pojedynczych parametrów ekonomicznych. Wzrost zapotrzebowania w III kwartale na eksport ładunków z giełdy Teleroute z Polski do innych krajów Europy rósł od wakacji wraz ze zmianą kursu euro. Rosnąca dzięki tej tendencji opłacalność polskiego eksportu wpłynęła krótkoterminowo na zapotrzebowanie na usługi transportowe polskich przewoźników. Patrząc bardziej globalnie na ruchy w giełdzie, na razie obserwujemy spowolnienie wzrostów, ale mamy nadzieję, że w momencie pierwszych sygnałów poprawy sytuacji makroekonomicznej, pozytywne tendencje w branży pojawią się równie szybko jak po poprzedniej kryzysowej fali. W „gorszych” czasach warto pamiętać, że konkurencyjny cenowo rynek narzędzi e-commerce jest dla firm idealną drogą do obniżania kosztów, zarówno krótko, jak i długoterminowo – mówi Mariusz Odkała, dyrektor zarządzający Teleroute na region Europy Centralnej i Wschodniej.

Metodologia: Analizie poddano wszystkie ładunki zamieszczone w giełdzie transportowej Teleroute w zależności od trasy przewozu w latach 2009 – 2011.

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!