Myto we Włoszech: Jak to działa?

18 czerwca 2012, 11:31

Telepass to nazwa włoskiego systemu poboru myta, który został wprowadzony w roku 1989. Obejmuje on wszystkie autostrady we Włoszech oraz część tuneli i mostów. Zarządcą i głównym beneficjentem opłat autostradowych jest państwo, które dodatkowo wynajmuje odcinki dróg koncesjonariuszom. W 2006 r. w związku z unijnym programem EETS (ujednolicenie systemów myta w Europie) system Telepass został przebudowany w taki sposób, aby działać na zasadzie automatycznej.

Jak działa włoski system poboru opłat drogowych

Sieć autostrad we Włoszech obejmuje ok. 6500 km dróg. Tak samo jak w Polsce czy Austrii, system automatycznego poboru myta oparty jest na technologii DSRC, składa się z OBU i bramek ustawionych na drogach. Opłata zostaje pobrana w momencie przejazdu pod bramką. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a jej wysokość zależy od kategorii pojazdu.

Opłatę należy uiścić w punkcie poboru myta. Składa się on z kliku bramek, które różnią się od siebie formą zapłaty. Znajdziemy tam bramki zautomatyzowane przyjmujące gotówkę, bramki przyjmujące karty kredytowe, bramkę z pracownikiem punktu oraz specjalne bezpostojowe pasy ruchu. Do skorzystania z bezpostojowego pasa należy wyposażyć pojazd w urządzenie pokładowe Telepass.

Kategorie pojazdów

Opłacie podlegają wszystkie pojazdy, które poruszają się po włoskich autostradach. Wysokość opłaty zależy od liczby osi pojazdu. Pojazdy dzielą się na kilka kategorii:

I. Jednoślady i pojazdy dwuosiowe:
Kategoria A – wysokość przedniej osi nie przekracza 1,30 m
Kategoria B – wysokość przedniej osi jest większa niż 1,30 m

II. Pojazdy o liczbie osi powyżej 2
Kategoria 3 – trzy osie
Kategoria 4 – cztery osie
Kategoria 5 – pięć osi

Pełny opis kategorii pojazdów można znaleźć na stronie włoskich autostrad: http://www.autostrade.it/en/autostrade/percorso.do (aby zobaczyć opis kategorii, należy kliknąć w Toll Classes po prawej stronie)

Stawki opłat drogowych we Włoszech

Opłaty zależne są od kategorii pojazdu oraz zarządcy autostrady. Można jednak przyjąć, że autostrady standardowe (na płaskim terenie) są tańsze od tych biegnących przez góry. Operatorzy włoskich autostrad nie udzielają rabatów za przejazdy płatnymi drogami.

Obecne stawki za poszczególne autostrady dostępne są w załączonym pliku.

Płatności za myto

Włoski system Telepass można opłacać na wiele sposobów. Do dyspozycji mamy gotówkę (Euro), karty kredytowe, karty VIACARD oraz urządzenie pokładowe Telepass. Niezależnie od sposobu płatności, wszelkie rachunki regulowane są na bramkach opłat. Kierowca musi jedynie podjechać do okienka honorującego wybraną formę płatności.

Płatności gotówką i kartą kredytową nie wymagają szczegółowego opisu, dlatego skupimy się wyłącznie na automatycznym poborze myta oraz karcie VIACARD

VIACARD
System Telepass jest na tyle zamknięty, że jedyne karty, jakimi można płacić za myto, to karty kredytowe oraz wewnętrzne karty Telepass o nazwie VIACARD.  Karty te są emitowane przez zarządzającą systemem spółkę Autostrade S.p.A. Kartę można zamówić bezpośrednio u operatora Autostrade (należy liczyć się z zabezpieczeniem finansowym – ok. 300 Euro) lub u pośrednika opłat drogowych, jak np. DKV Euro Service. Posiadanie karty VIACARD jest konieczne do zamówienia urządzenia pokładowego OBU Telepass.

Karty VIACRD pozostają własnością operatora autostrady. Za ich użytkowanie pobierana jest roczna opłata w wysokości 15,49 EUR za pierwszą kartę i 3,10 EUR za każdą następną.  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty, wymiana jest dokonywana bezpłatne, pod warunkiem, że zwrócimy zniszczony produkt. W razie kradzieży lub zginięcia karty możemy otrzymać jej duplikat, jednak będziemy do tego potrzebować raportu policji.

Warto wiedzieć, że VIACARD nie działa na Sycylii.

OBU Telepass

OBU Telepass  to  urządzenie pokładowe działające w technologii mikrofali. Podobne urządzenia działają w Austrii, Francji i Polsce. Umieszczamy je po wewnętrznej stronie przedniej szyby. Gdy zbliżamy się do punktu poboru opłat, kierujemy pojazd na specjalny pas Telepass. Jest to stanowisko bezpostojowe. Bramka otworzy się sama, gdy urządzenie połączy się z systemem i pobierze należną opłatę.  Warunkiem posiadania OBU Telepass jest zamówienie karty VIACARD. Każda karta VIACARD daje dostęp do jednego urządzenia Telepas.

Miesięczna opłata za użytkowanie OBU Telepass wynosi  1,03 EUR +VAT za każde urządzenie. Telepass jest własnością spółki Autostrade S.p.A. W przypadku wypowiedzenia umowy OBU Telepass należy zwrócić. Kara za brak zwrotu wynosi 25,82 euro +VAT za każde urządzenie.

Kary i kontrole

Włoskie kary za wykroczenia drogowe są wysokie i restrykcyjnie egzekwowane. Jeżeli kierowca otrzyma mandat musi go niezwłocznie opłacić gotówką, w przeciwnym razie zostanie skierowany na płatny parking, za który oczywiście także trzeba będzie uiścić opłatę.

Co ciekawe najbardziej dotkliwe mandaty i kary dotyczą zmian pasów przy punktach poboru myta. Za opuszczenie pojazdu, wycofanie się z kolejki bądź nieuzasadnioną zmianę pasa możemy dostać karę do 6000 EUR, zawieszenie prawa jazdy na okres do dwóch lat lub konfiskatę pojazdu do trzech miesięcy.

Kwestie związane z nieprawidłowościami naliczanymi automatycznie są traktowane dużo łaskawiej. Brak uiszczenia opłaty jest często wybaczany kierowcy w takim sensie, że ma on zawsze 15 dni na uregulowanie zaległości. Jeśli nie zostanie ona wpłacona, system automatycznie doda płatność do kolejnej faktury. Warto też zaznaczyć, że tylko pojazdy wyposażone w OBU Telepass mogą korzystać ze specjalnego pasa ruchu. Jeżeli ustawimy pojazd na automatycznym pasie bez urządzenia, zostaniemy zatrzymani. Przedstawiciele firmy Inkasso Technobroker obliczą należność za odcinek drogi wraz z kosztami operacyjnymi. Płatność musi nastąpić z góry. W przeciwnym wypadku auto zostanie odholowane na płatny parking.

W przypadku, gdy decydujemy się opłacić myto gotówką lub kartą, a zgubiliśmy bilet autostradowy, system naliczy nam najdłuższą możliwą trasę.

Oferta DKV

Firmy, które zdecydują się na pośrednictwo DKV otrzymują pomoc przy rejestracji usług Telepass. Dodatkowo, wszystkie opłaty poniesione w trasie (paliwo, serwis, myjnia, opłaty drogowe) zostaną zestawione w jednej fakturze z 21-dniowym terminem płatności. Faktura może być wystawiona w euro, złotówkach lub w obu walutach.

Każdy klient DKV dostaje także darmowy dostęp do platformy eReporting DKV. To narzędzie do bieżącej kontroli wydatków. W programie można sprawdzić każdą transakcję dokonaną za pomocą karty DKV jeszcze przed fakturowaniem.
Karty VIACARD oraz urządzenia Telepass można zamówić za pośrednictwem DKV Euro Service.

Consorzio DKV

Aby pomoć w redukcji kosztów z tytułu opłat drogowych, rząd włoski  utworzył specjalną organizację transportową o nazwie Consorzio. Członkowie Consorzio mają dostęp do  rabatu na opłaty drogowe. Rabat przyznawany jest raz w roku i wynosi ok. 10% rocznej sumy wydatków klienta na autostrady włoskie.  Kwota rabatu odliczana jest następnie od kolejnej faktury za Telepass.

Aby dołączyć do Consorzio , należy prowadzić firmę zarejestrowaną na terytorium UE, która działa w ruchu dalekobieżnym. Opłaty członkowskie wynoszą 50 euro kaucji wpisowej oraz 100 euro rocznej składki członkowskiej.

W celu dołączenia do Consorzio z DKV należy skontaktować się z opiekunem lub wypełnić wniosek o członkostwo na stronie www.dkv-euroservice.pl

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!