8 lat systemu poboru myta w Niemczech

27 sierpnia 2012, 10:18

W ósmym roku po uruchomieniu w Niemczech systemu poboru myta dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, przedsiębiorstwo Toll Collect dokonuje podsumowania bilansu. Hanns-Karsten Kirchmann, prezes przedsiębiorstwa Toll Collect GmbH, stwierdził: „Począwszy od roku 2005 zapewniamy stałe wpływy do skarbu państwa miliardowej wysokości. Ponadto odnotowujemy wysoką akceptację systemu ze strony użytkowników. Stale obniżamy przy tym koszty eksploatacji systemu. Wynoszą one obecnie 11,2 procenta wpływów.

Niezawodna i rentowna eksploatacja systemu poboru myta ma w przedsiębiorstwie Toll Collect najwyższy priorytet. Od roku 2005 koszty eksploatacji zostały obniżone o jedną trzecią. Łączny współczynnik ściągalności myta stanowiący najważniejszy wskaźnik dokładności i niezawodności systemu poboru myta osiągnął poziom 99,9 procenta.

W przedsiębiorstwie Toll Collect zarejestrowało się do dnia 31.06.2012 r. łącznie blisko 147.000 krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw transportowych i logistycznych eksploatujących blisko 942.000 samochodów ciężarowych. W pojazdach zainstalowanych jest obecnie ponad 721.000 urządzeń pokładowych do automatycznego poboru myta. Udział zagranicznych pojazdów wyposażonych w urządzenia pokładowe OBU uległ dalszemu zwiększeniu, osiągając poziom 51,7 procenta. W poprzednim roku wskaźnik ten wynosił jeszcze 44 procenty.

Wpływ myta pobieranego od samochodów ciężarowych na proekologiczne decyzje był widoczny także w tym roku. Udział korzystniejszych klas emisji spalin Euro V i klasy EEV 1 w odniesieniu do łącznej liczby pokonanych kilometrów wzrósł do końca kwietnia 2012 r. do 76,5 procenta.

System poboru myta w Niemczech bazuje na powiązaniu techniki satelitarnej i techniki telefonii komórkowej. Aktualizacja danych dotyczących tras przejazdu i opłat taryfowych następuje drogą bezprzewodową i nie wymaga utrzymywania żadnej infrastruktury drogowej.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!