CTL Logistics przewiózł 7,5 ml ton towarów

, 27 sierpnia 2012, 10:57

Grupa CTL Logistics przewiozła blisko 7,5 mln ton towarów w I półroczu 2012 r., wykonując pracę przewozową na poziomie ponad 1,5 mld tkm. W okresie tym firma odnotowała nieco niższe niż przed rokiem wyniki, podobnie jak cała branża przewozów kolejowych. Udział przewoźnika w rynku sięgnął 6,6 proc. Cały polski rynek przewozów obsługiwany przez 52 operatorów w tym czasie zanotował spadek masy przewiezionych towarów o 8,99 proc. i pracy przewozowej o 11,26 proc.

CTL Logistics odnotowuje dobre wyniki w przewozach węgla i koksu, które stanowią ponad połowę przewiezionej masy. W pierwszym półroczu 2012 r., na jej wyniki znaczący wpływ miały także przewozy kruszyw realizowane w korytarzu Niemcy-Polska. Firmy nie dotknęły skutki problemów, jakie branża budowlana odnotowała w ostatnich miesiącach. Przedsiębiorstwo wykorzystuje relacje z partnerami działającymi na rynku niemieckim, co przynosi pozytywne rezultaty. Od początku roku do końca lipca 2012 r. spółka-córka CTL Logistics – CTL Logistics GmbH przewiozła już ponad 1 mln 800 tys. ton towarów z planowanych w tym roku 3 mln ton.

– „Cała branża przewozów kolejowych odnotowuje spadki. Niska jakość infrastruktury kolejowej w Polsce oraz wysokie stawki dostępu do niej powodują, że kolej jest zdecydowanie droższa od transportu samochodowego. Sytuacja ta przeczy naturalnym trendom transportowym. W normalnych warunkach przewozy na odległość powyżej 100 km powinny być realizowane głównie przez przewoźników kolejowych. Mimo, że na większych odległościach, kolej powinna być bezkonkurencyjna, w Polsce musimy rywalizować z transportem samochodowym. Zjawisko to ma negatywny wpływ na całość gospodarki powodując, że jako kraj nie uzyskujemy w dziedzinie transportu oczekiwanego efektu ekonomicznego i społecznego. Poprawę tej sytuacji przynieść może zapewnienie równych warunków rozwoju dla transportu kolejowego i samochodowego” – tłumaczy Jacek Bieczek, Prezes Zarządu Grupy CTL Logistics.

W I półroczu 2012 r. firma odnotowała wyniki nieznacznie niższe od ubiegłorocznych, kiedy to rynek odbijał się po skutkach kryzysu. Wtedy jednak spółka podniosła wyniki o ponad 20 proc. w stosunku do 2010 roku. Nadal podstawą działalności firmy jest transport kolejowy, ale coraz ważniejsza staje się integracja i rozwijanie innych elementów siatki transportowej i budowanie wizerunku uniwersalnego europejskiego operatora logistycznego o unikalnych kompetencjach.

– „Budując strategię firmy na następne 20 lat, rozwijamy transport kolejowy i samochodowy, transport intermodalny i spedycję, obsługę bocznic kolejowych, inwestujemy w serwis infrastruktury kolejowej oraz przeładunek towarów w terminalach lądowych oraz morskich. Naszą ofertę poszerza usługa odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów przemysłowych. CTL Logistics to kompleksowy operator logistyczny zapewniający swoim klientom usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. […] Naszym głównym atutem jest więc jakość, szeroki zakres realizowanych usług oraz indywidualne podejście do każdego z naszych partnerów. Dlatego nie martwią nas chwilowe wahania wyników rynku.” – dodaje prezes.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!