Polska infrastruktura zyska dzięki Funduszowi TEN-T

3 września 2012, 15:30

Polska otrzyma ponad 3 mln euro z Funduszu TEN-T pomocy finansowej na dwa projekty zgłoszone do konkursu w ramach programu rocznego 2011: rozbudowę terminalu kontenerowego w Gdańsku oraz modernizację linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Fundusz wsparł też dwa projekty, w których Polska uczestniczyła wspólnie z innymi państwami. Dotacje zwiększą m.in. atrakcyjność transportu intermodalnego.

fot. www.dctgdansk.plRozdysponowana w ramach rozstrzygniętych konkursów kwota środków z Funduszu wyniosła 198,65 mln euro. Przyznana Polsce pomoc finansowa wynosi 3,16 mln euro, co stanowi 6 wynik wśród wszystkich państw UE i 2 wśród państw kohezyjnych (uprawnionych do korzystania z Funduszu Spójności).

Dofinansowanie projektu Rozbudowa Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Gdańsku, zgłoszonego przez DCT Gdańsk S.A., pozwoli na rozbudowę terminalu w celu zwiększenia jego przepustowości. Dofinansowanie wyniosło 1,78 mln euro.

Zgłoszony przez PKP PLK S.A. projekt Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze otrzymał dofinansowanie 1,38 mln euro. W ramach projektu zostaną przygotowane dokumenty do modernizacji tej linii kolejowej.

Projekty, w których Polska uczestniczyła wspólnie z innymi krajami to: Preparatory studies and activities of the organizational structures of RFC8 “Bremerhaven/Rotterdam/Antwerp- Aachen/ Berlin-Warsaw- Terespol (Poland-Belarus border)/Kaunas” in terms of necessary measures to make the corridor operational until 10.11.2015 oraz ANSPs (Air Navigation Service Providers) coordination within IDSG (Interim Deployment Steering Group). Pierwszy obejmuje obejmuje przygotowanie dokumentacji umożliwiającej wdrożenie korytarza towarowego nr 8, zaś drugi ma wesprzeć Komitet Sterujący, który koordynuje wdrożenie inicjatywy SESAR (ma ona ma celu opracowanie europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji).

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!