Dostęp do punktów sanitarnych – wyniki ankiety

24 stycznia 2023, 15:58

Zawodowi kierowcy, którzy wzięli udział w naszej ankiecie, ocenili poziom dostępu do punktów sanitarnych w Polsce i Europie. W badaniu pytaliśmy także m.in. o poziom czystości toalet czy też miejsca, gdzie najbardziej ich brakuje. Poniżej przedstawiamy wyniki.

Dostępność sanitariatów dla kierowców: Polska vs. Europa

Jak wynika z naszego badania, w którym udział wzięło ponad 100 zawodowych kierowców, poruszających się po trasach polskich i europejskich, dostępność publicznych punktów sanitarnych pozostawia wiele do życzenia.

Ponad połowa badanych uznała, że poziom dostępu do punktów sanitarnych na terenie Polski jest słaby lub bardzo słaby. Ponad 40% uważa jednak, że jest on dobry lub bardzo dobry, co może wskazywać na zróżnicowaną sytuację w różnych regionach kraju.

Co warto zauważyć, zdaniem kierowców w Polsce dostęp do sanitariatów jest lepszy niż w innych krajach Starego Kontynentu. Tutaj, ponad 60% badanych wypowiedziało się negatywnie na temat poziomu dostępu. Zaledwie niespełna co trzeci badany wyraził opinię pozytywną.

Poziom czystości punktów sanitarnych dla kierowców

Sam dostęp do sanitariatów stanowi problem dla około połowy zbadanych kierowców. Nieco bardziej negatywnie wypowiadają się oni jednak o poziomie czystości punktów, z których przychodzi im korzystać. Ponad 3/4 kierowców przyznało, że będąc w trasie często ma problem ze znalezieniem zadbanego prysznica lub toalety.

Zapytaliśmy także o ogólną ocenę poziomu czystości toalet i pryszniców dostępnych na terenie Polski i Europy. Po raz kolejny, nasz kraj wypadł lepiej na tle innych. Kierowcy mogli przyznać ocenę od 1 do 10, gdzie liczba 10 oznaczała najwyższy poziom czystości. Uśredniony wynik dla polskich sanitariatów wyniósł 5,8, przy czym dla Europy* tylko 4,6. Wynik poniżej połowy skali sugeruje, że w kwestii czystości punktów sanitarnych przy trasach wiele jest do poprawy.

* o Europę pytaliśmy wyłącznie kierowców jeżdżących za granicę

Z jakich punktów sanitarnych chcieliby korzystać kierowcy?

Uczestników naszej ankiety zapytaliśmy także o to, w jakie urządzenia powinien być wyposażony punkt sanitarny. Poprosiliśmy o wskazanie od 1 do 4 najważniejszych elementów.
Oczywistym jest, że wszyscy uczestnicy badania wskazali toaletę oraz prysznic. Na drugim miejscu znalazł się kosz/kontener na odpady, który jest ważniejszy dla kierowców niż pralka czy suszarka do ubrań. Co dziesiąty badany zaznaczył pole “inne”, gdzie można było wpisać własną odpowiedź. Najczęściej pojawiało się tam miejsce do czerpania wody – dające możliwość uzupełnienia przewożonych w pojeździe zbiorników na wodę, przydatną w trakcie podróży.

Gdzie brakuje punktów sanitarnych zdaniem kierowców?

W ankiecie zapytaliśmy także o to, w jakich miejscach najbardziej brakuje punktów sanitarnych, dostępnych dla kierowców. Odpowiedzi były zróżnicowane (można było zaznaczyć od 1 do 3 odpowiedzi), jednak na plan pierwszy zdecydowanie wysunęły się dwie z nich: magazyny i centra przeładunkowe oraz strefy przemysłowe. Zdaniem kierowców to w tych miejscach należy zadbać o rozwój tego typu infrastruktury.

Punktów sanitarnych brakuje zapewne w dużej mierze ze względu na koszt ich budowy  oraz utrzymania. W związku z tym rynkową tendencją jest powstawanie tzw. komercyjnych sanitariatów, gdzie dostęp jest możliwy po uprzednim uiszczeniu opłaty (zwykle pokrywanej przez firmę transportową w ramach diety). Naszych ankietowanych zapytaliśmy, jaki sposób płatności za dostęp do komercyjnego punktu sanitarnego najbardziej by im odpowiadał. Okazało się, że dla ponad połowy jest to “tradycyjna”, w porównaniu do innych możliwych form, płatność kartą (zapewne służbową). Po kilkanaście procent badanych wskazało jako preferowany sposób dostępu SMS z odpowiednim kodem oraz kupowane na stacjach paliw bilety.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!