Spedimex rozwija serwis drobnicowy

13 maja 2013, 15:20

Od maja 2013 r. do sieci oddziałów spółki Spedimex dołączył nowy terminal dystrybucyjny zlokalizowany w Krasnem pod Rzeszowem. Obiekt będzie wsparciem dla dotychczasowych 6 lokalizacji tworzących sieć połączeń drobnicowych. Oddział Rzeszów to kolejny po Warszawie, uruchomiony w tym roku, ważny punkt na mapie dystrybucyjnej operatora.

Nowy terminal cross-dockingowy jest położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 4. Rzeszowski terminal to nowoczesny obiekt klasy A. Jego całkowita powierzchnia zajmuje ponad 4 000 m² strefy magazynowej oraz 320 m² powierzchni biurowej. Wyposażony jest w 12 bram załadunkowych. Głównym zadaniem oddziału jest obsługa przesyłek w rejonie województwa podkarpackiego. Będzie wspierał operacyjnie również część województwa małopolskiego oraz lubelskiego.

– „Nowy serwis pozwoli dotrzeć szybciej na teren Polski południowo-wschodniej. A szybkość realizacji zamówień to dla naszych klientów czynnik o znaczeniu zasadniczym” – potwierdza Tomasz Kulig, Menedżer Oddziału – „Rzeszów ma duży potencjał, potoki kierowane dziś w ten region uzasadniają ekonomicznie jego uruchomienie, z kolei geograficzne ulokowanie zwiększa nasze możliwości operacyjne.” – dodaje.

Projekt stworzenia krajowego systemu połączeń opiera się na rozbudowie istniejących lokalizacji spółki. Tworzą ją obiekty dystrybucyjne zlokalizowane w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Strykowie, Warszawie oraz Sosnowcu. Jego fundamentalnym założeniem jest uzupełnienie kompetencji operatora w zakresie logistyki kontraktowej, składowania towarów oraz szerokiej oferty usług komplementarnych. Firma zapowiada dalszą ekspansję sieci drobnicowej, a także rozwiązań w obszarze infrastruktury, IT oraz zasobów ludzkich.

– Rozwijany serwis drobnicowy to element strategii wzrostu, którą sukcesywnie realizujemy od 2010 roku. Dlatego dążymy do usprawniania wszelkich procesów na każdym etapie łańcucha dostaw – wyjaśnia  – Większa liczba terminali pozwoli nam szybciej i wydajniej obsłużyć duży wolumen, i rosnącą liczbę dostaw rozproszonych po całym kraju.

– „To potrzeby klientów są dla nas punktem wyjścia i inspiracją do dalszego rozwoju, wdrażania zmian oraz usprawnień w kierunku tworzenia nowoczesnej sieci dystrybucji, bardziej efektywnej i skuteczniej korespondującej z obecnymi wymogami rynku” – mówi Marcin Bąk, Prezes Zarządu Spedimex Sp. z o.o.

Docelowo w miastach objętych siecią dystrybucyjną firma planuje, poza przeładunkiem, realizowanie innych funkcji logistycznych jak składowanie oraz usługi komplementarne.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!