Targi „Infrastruktura” 2014

7 listopada 2014, 9:22

XII Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2014 już za nami. Przez dwa dni Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska w Warszawie było miejscem, w którym przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego rozmawiali o rozwoju infrastruktury w Polsce.

W uroczystym otwarciu Targów „Infrastruktura” uczestniczyli przedstawiciele instytucji i urzędów państwowych, w tym m.in. Sejmu, Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki. Wśród obecnych gości byli również reprezentanci władz samorządowych, organizacji branżowych oraz środowiska biznesowego. Urszula Potęga, prezes MT Targi Polska, organizatora Targów „Infrastruktura”, podkreśliła, że formuła targów zmienia się, aby podążać za oczekiwaniami i odpowiadać na potrzeby branży infrastrukturalnej. Nowością tegorocznej edycji było umożliwienie spotkań B2B podczas workshopu.

Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, podkreślił jak ważna jest dyskusja stron uczestniczących w inwestycjach infrastrukturalnych.

– „Z jednej strony oczekuje się od nas wizji rozwoju infrastruktury w Polsce, z drugiej otwarcia w kwestiach związanych z procesem inwestycyjnym. Targi „Infrastruktura” są miejscem, w którym rozmawiamy z przedstawicielami branży i toczy się tutaj żywa dyskusja." – powiedział Minister. Podziękował również za dialog, bez którego proces inwestycyjny nie mógłby prawidłowo przebiegać.

Z kolei Ewa Tomala-Borucka, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wskazała, że GDDKiA w nowej perspektywie finansowej czerpie z doświadczeń ostatnich siedmiu lat.

– „Postanowiliśmy podejść do przyszłych kontraktów z nowym spojrzeniem. Przeanalizowaliśmy problemy i wyłuskaliśmy dobre praktyki, które udało się wprowadzić przy zrealizowanych zadaniach. Do nowych kontraktów wprowadziliśmy więc szereg zapisów, które naszym zdaniem pozwolą na usprawnienie procesu realizacji w nowej perspektywie. Przed nami kolejna wielka szansa do wykorzystania." – podsumowała.

Wśród wystawców Targów „Infrastruktura” znaleźli się m.in. generalni wykonawcy, inwestorzy zastępczy, dostawcy materiałów, firmy geotechniczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się znakowaniem dróg. Ważnym wydarzeniem dla drogowców, które zgromadziło wielu słuchaczy, była dwudniowa konferencja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt. „Czas na zmiany”. Pierwsza część pt. „Nowe standardy w drogownictwie” była współorganizowana oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jak powiedział Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA, jest ważne, aby kontynuować dialog z branżą:

– „Efektem spotkań ze stronami procesu inwestycyjnego jest wspólne wypracowanie dokumentów, takich jak np. PFU. W czasie konferencji chcieliśmy też pokazać w jaki sposób działamy i jak z nami najskuteczniej współpracować. Celem naszej pracy jest wspólne osiągnięcie efektu, jakim jest rozwój infrastruktury."

Dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium poświęcone ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Wśród słuchaczy byli m.in. przedstawiciele wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Marek Tomasik, prezes zarządu Grupy Doradczej KZP prowadzącej seminarium, podsumował, że najwięcej uwagi wymagały zmiany odnoszące się do przesłanek i sposobu wyjaśniania rażąco niskiej ceny, a następnie kwestie związane z nowymi podstawami zatrzymania wadium wykonawcy. Uwagę słuchaczy zwróciły także nowe zasady ustalania kryteriów oceny ofert, zgodnie z którymi co do zasady cena nie będzie mogła stanowić jedynego kryterium.

– „W porównaniu do ubiegłorocznego spotkania dostrzegam większą wiedzę uczestników seminarium. Zadawane pytania i omawiane kazusy wskazywały wielokrotnie na bardzo dobrą znajomość ustawy w praktyce, jak również dużą wiedzę na temat istniejącego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie kluczowych zagadnień ustawowych." – W porównaniu do ubiegłorocznego spotkania dostrzegam większą wiedzę uczestników seminarium. Zadawane pytania i omawiane kazusy wskazywały wielokrotnie na bardzo dobrą znajomość ustawy w praktyce, jak również dużą wiedzę na temat istniejącego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie kluczowych zagadnień ustawowych." – stwierdził Marek Tomasik.

Przyznał także, że organizowanie takich spotkań podczas targów oraz wymiana poglądów przez praktyków jest zdecydowanie pozytywną inicjatywą i warto ją kontynuować.

Podczas targów dużo miejsca zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W hali wystawienniczej znajdował się symulator dachowania, można było też przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Zainteresowaniem cieszyły się symulatory jazdy GOS Akademii Bezpiecznej Jazdy.

Jak wyjaśnił dr inż. Alvin Gajadhur, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, celem obecności Inspektoratu na targach była edukacja uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, a także zaprezentowanie sprzętu, jakim dysponuje GITD. Tematykę bezpieczeństwa poruszała także konferencja pt. „Drogi i szlaki rowerowe – nowe możliwości” przygotowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Targi odbyły się pod Patronatem Honorowym: Stanisława Żmijana – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, Marii Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Targom patronowały również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!