Raport: Sklepy i Warsztaty Motoryzacyjne – funkcjonowanie, wyposażenie i ludzie

3 listopada 2008, 0:00

Celem niniejszego badania było przedstawienie rynku sklepów i warsztatów motoryzacyjnych w Polsce. Raport dostarcza wiedzy na temat wyposażenia warsztatów, zasad funkcjonowania, a także podejścia do pracowników. Jak może sugerować tytuł raportu, składa on się z kilku części.
Pierwsza z nich dotyczy wyposażenia warsztatów i obejmuje takie kwestie jak wielkość warsztatów, ilości stanowisk naprawczych z podnośnikami, kanałami a także pozostałe wyposażenie. W raporcie zawarte są również informacje na temat funkcjonowania warsztatów. Dział ten szczegółowo omawia takie zagadnienia jak zakres świadczonych usług, specjalizacja ze względu na marki samochodu, posiadanie magazynu części zamiennych, powierzchni tego magazynu, koszty roboczogodziny, posiadanie samochodu zastępczego dla klientów a także średnie godziny otwarcia warsztatów. Część poświęcona aspektom pracowniczym zawiera takie informacje jak motywacja do prowadzenia własnej firmy, motywacja do pracy, stosunek do personelu i atmosfery w pracy, podnoszenia kwalifikacji własnych i pracowników. Dział ten omawia również problemy związane z wykonywanym zawodem a także pokazuje co zdaniem respondentów jest kluczem w prowadzeniu biznesu. Szczegółowy spis treści raportu poniżej.

1. WSTĘP
1.1 Cel badania
1.2 Metodologia badania
2 STRUKTURA PRÓBY BADAWCZEJ
2.1 Struktura badanej próby ze względu na rodzaj wykonywanej działalności
2.2 Struktura badanej próby ze względu na formę organizacyjną

2.3 Struktura badanej próby ze względu na zajmowane stanowisko
2.4 Struktura badanej próby ze względu na przynależność do sieci warsztatowej
3 WIELKOŚĆ I WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW
3.1 Wielkość warsztatów – powierzchnia
3.2 Posiadanie biura obsługi klienta

3.3 Posiadanie i wielkość parkingu przed warsztatem
3.4 Ilości stanowisk naprawczych wyposażonych w podnośniki i kanały
3.5 Posiadane w warsztacie urządzenia
4. FUNKCJONOWANIE WARSZTATÓW
4.1 Zakres wykonywanych usług
4.2 Specjalizacja ze względu na marki samochodu
4.3 Samochód zastępczy dla klientów warsztatu

4.4 Odbiór i dostarczanie samochodów klientów warsztatu
4.5 Posiadanie magazynu części zamiennych
4.6 Wielkość magazynu – powierzchnia
4.7 Wartość zapasów magazynowych
4.8 Średnia dzienna ilość klientów
4.9 Koszty roboczogodziny

4.10 Rodzaj warsztatu a cena roboczogodziny
4.11 Posiadanie i zakres korzystania z komputera
4.12 Rodzaje wykorzystywanych katalogów
4.13 Ocena korzyści z przynależności do sieci warsztatowej
4.14 Okres prowadzenia działalności
4.15 Godziny otwarcia warsztatu
5 DOSTAWCY I ZAOPATRZENIE W CZĘŚCI
5.1 Czym się kierujesz przy wyborze dostawcy

5.2 Czym się kierujesz przy zakupie części eksploatacyjnych
5.3 Czym się kierujesz przy zakupie części zaawansowanych technicznie
5.4 Gdzie dokonywane są zakupy części
5.5 Procent zakupów w poszczególnych kanałach dystrybucji
5.6 Częstotliwość dostaw części
5.7 Częstotliwość zaopatrzenia a rodzaj działalności
5.8 Średni miesięczny obrót częściami zamiennymi

5.9 Przybliżony miesięczny obrót a problemy związane z
wykonywaniem zawodu
5.10 Sposoby zamawiania części
6 SKLEPY I WARSZTATY MOTORYZACYJNE W ASPEKCIE LUDZKIM
6.1 Motywacja do założenia firmy
6.2 Motywacja do pracy
6.3 Ilość pracowników

6.4 Ilość osób zatrudnionych a ilość klientów dziennie
6.5 Stosunek i metody zwiększania kwalifikacji własnych i personelu
6.6 Stosunek do pracowników i atmosfery w pracy
6.7 Klucz do sukcesu w prowadzeniu warsztatu
6.8 Konkurencja pomiędzy warsztatami
6.9 Problemy związane z wykonywaniem zawodu
6.10 Problemy związane z wykonywaniem zawodu a zajmowane stanowisko

6.11 Zainteresowanie bezpłatną pocztą e-mail
6.12 Preferowane nagrody w konkursach
7. WNISOKI Z BADANIA

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą:

Alfred Franke
Dyrektor działu badań rynku

e-mail: alfred@motofocus.pl
Tel. +48 607 670 977

Marcin Nowak
Specjalista ds. badań rynku
e-mail: marcin@motofocus.pl
Tel. +48 609 186 810

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!