Raport: Polski rynek wycieraczek

1 lutego 2009, 0:00

Jak wiadomo wiedza o rynku zawsze jest przydatna, a w okresie gorszej koniunktury na rynku, informacje zawarte w raportach MotoFocus mogą być szczególnie przydatne i stanowić doskonałe źródło informacji a także sugestii do dalszego rozwoju. Raport przedstawia rozpoznawalność poszczególnych marek wycieraczek wraz z uwzględnieniem takich zmiennych jak rodzaj prowadzonej działalności, wiek respondentów. W raporcie zawarte są również informacje na temat marek wycieraczek uważanych przez badanych za najlepsze w korelacji z wiekiem badanych, rodzajem działalności (sklep , warsztat) a także ze względu na wielkość miejscowości w której prowadzona jest działalność. Ponadto w raporcie można znaleźć takie kwestie jak oczekiwania względem dystrybutora, producenta, kryteria wyboru marki wycieraczek. Szczegółowy spis treści raportu poniżej:

1.WSTĘP
1.1 Cel badań

1.2 Sposób przeprowadzenia badań
2. STRUKTURA PRÓBY
2.1 Struktura próby ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
2.2 Struktura próby ze względu na wiek respondentów
2.3 Struktura próby ze względu na województwo

2.4 Struktura próby ze względu na wielkość miejscowości
3. ROZPOZNAWALNOŚĆ MAREK WYCIERACZEK ORAZ ICH OCENA
3.1 Marka wycieraczek do szyb samochodowych najbardziej rozpoznawalna – pierwsze wskazanie
3.2 Korelacja – marka wycieraczek najbardziej rozpoznawalna (pierwsze wskazania) a rodzaj wykonywanej działalności
3.3 Korelacja – najbardziej znana marka wycieraczek (pierwsze wskazanie) a wiek respondenta
3.4 Marka wycieraczek do szyb samochodowych najbardziej rozpoznawalna – wszystkie wskazania

4. MARKI WYCIERACZEK DO SZYB SAMOCHODOWYCH UWAŻANE ZA NAJLEPSZE
4.1 Korelacja – marka wycieraczek uważana za najlepszą a rodzaj wykonywanej działalności
4.2 Korelacje – marka wycieraczek uważana za najlepszą a wiek respondentów
4.3 Korelacje – marka wycieraczek uważana za najlepszą a wielkość miejscowości, w której respondenci prowadzą działalność
5. OCZEKIWANIA OD DYSTRYBUTORA/PRODUCENTA WYCIERACZEK DO SZYB SAMOCHODOWYCH

5.2 Korelacje – oczekiwania względem producentów/dystrybutorów a rodzaj prowadzonej działalności
5.3 Korelacje – oczekiwania względem producentów/dystrybutorów a wiek respondentów
6. NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA WYBORU MONTOWANYCH/SPRZEDAWANYCH MAREK WYCIERACZEK DO SZYB SAMOCHODOWYCH
7. SEZONOWOŚĆ SPRZEDAŻY/MONTAŻU WYCIERACZEK DO SZYB SAMOCHODOWYCH

8. DZIENNA ROTACJA KLIENTÓW W SKLEPIE/WARSZTACIE W CELU WYMIANY WYCIERACZEK
8.1 W sezonie
8.2 Poza sezonem
9. STANOWISKA BADANYCH WOBEC PODANYCH TEZ ZWIĄZANYCH Z WIZERUNKIEM MARKI
10. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY WYCIERACZEK
10.1 Korelacje – częstotliwość wymiany wycieraczek a wiek respondentów

11. WYCIERACZKI SPRZEDAWANE W SUPERMARKETACH – OPINIE
12. ZASTRZEŻENIA

Warszawa , styczeń 2009

Dziękując za zakup raportu oczekujemy komentarza w celu stałego podnoszenia jakości naszych opracowań.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą:


Alfred Franke
Dyrektor działu analiz rynku
e-mail: alfred@motofocus.pl  
Tel. +48 607 670 977

Marcin Nowak
Dyrektor ds. badań rynku

e-mail: marcin@motofocus.pl  
Tel. +48 609 186 810 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!