Raport: Branża motoryzacyjna a kryzys

30 marca 2009, 0:00

Kryzys w motoryzacji – to w ostatnim czasie często nagłówki gazet. Recesja gospodarcza, w największym stopniu dotknęła bankowość i motoryzację. Ostatnie badanie MotoFocus.pl poświęcone zostało sytuacji w branży, a dokładnie określeniu sytuacji w jakiej znalazły się warsztaty motoryzacyjne, ich obecnej współpracy z głównymi dostawcami, planami związanymi z jednej strony z szukaniem oszczędności a planami inwestycyjnymi z drugiej strony. Badanie porusza także aspekty ewentualnych zmian portfela produktów (Premium brand i target brand) oferowanych przez warsztaty swoim klientom, oczekiwanemu wsparciu dystrybutorów części a także informacje o spadkach obrotów, zmianach dotyczących magazynów części i obniżce cen świadczonych usług. W raporcie znajduje się 15 korelacji pomiędzy różnymi zmiennymi. Raport obrazuje jak wygląda sytuacja zarówno w warsztatach niezależnych, sieciowych a także autoryzowanych stacjach obsługi. Wiele omawianych kwestii podzielonych jest właśnie na typ prowadzonej działalności.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie lutego i marca 2009 roku na reprezentatywnej próbie 500 warsztatów. W badaniu zastosowano losowy dobór próby. Dwie podstawowe zmienne użyte w badaniu to rodzaj prowadzonej działalności i województwo. Badanie zostało zrealizowane za pomocą metody CAWI, czyli ankiety elektronicznej. Wszystkie błędne (niepełne) odpowiedzi zostały odrzucone. Raport ma objętość 50 stron, zawiera 38 tabel, 7 diagramów, 31 wykresów i 16 korelacji pomiędzy różnymi zmiennymi. Przygotowany jest w formacie PDF.

Szczegółowe informacje przedstawia spis treści poniżej : 

1. Wstęp
1.1 Cel badania
1.2 Metodologia

2. Struktura próby badanej próby
2.1 Struktora próby ze względu na wiek
2.2 Struktura próby ze względu na województwo

2.3 Struktura próby ze względu na wielkość miejscowości w której prowadzona jest działalność
2.4 Struktura próby ze względu na rodzaj prowadzonej działalności

CZĘŚĆ I – OBECNA SYTUACJA NA RYNKU

3. Ocena badanych na temat aktualnej sytuacji rynkowej
3.1 Czy warsztaty notuja spadki obrotów?

3.2 Prodlemy z jakimi obecnie borykają się firmy motoryzacyjne.

CZĘŚĆ II – RYNEK JUTRO, CZYLI PLANY BADANYCH NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE

4. Plany szukania oszczędności
4.1 Plany związane z posiadanym magazynem części
4.2 Plany związane z produktami
4.3 Plany warsztatów związane z nowymi usługami

4.4 Ocena szans powrotu lepszej sytuacji rynkowej

CZĘŚĆ III – WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI CZĘŚCI ZAMIENNYCH

5. Plany związne z zakupami u głównych dostawców
5.1 Ocena zmian w obrotach z głównymi dostawcami części

5.2 Oczekiwane wsparcie ze strony dystrybutorów części
5.3 Sieć warsztatowa jako szansa przetrwania trudniejszego okresu

CZĘŚĆ IV – WNIOSKI Z BADAŃ

ZASTRZEŻENIA

Kliknij, żeby zobaczyć SPIS TABEL, DIAGRAMÓW, WYKRESÓW I KORELACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą:

Alfred Franke
Dyrektor działu analiz rynku
e-mail: alfred.franke@motofocus.pl
Tel. +48 607 670 977

Marcin Nowak

Dyrektor ds. badań rynku
e-mail: marcin.nowak@motofocus.pl
Tel. +48 609 186 810

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!