Szkolenie – Opodatkowanie VAT usług transportowych, logistycznych i spedycyjnych

22 sierpnia 2005, 0:00

Celem seminarium oferowanego przez Akademię Dashofera jest omówienie praktycznych konsekwencji wynikających ze zmian przepisów w VAT w zakresie transakcji dotyczących branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Obowiązująca od 1 maja 2004 r. ustawa o podatku od towarów i usług zrewolucjonizowała zasady opodatkowania oraz dokumentowania czynności spedycyjnych oraz usług transportowych dla celów podatkowych. Natomiast podpisana przez Prezydenta 17 maja 2005 r. nowelizacja ustawy, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2005 r. usuwa wiele błędów oraz wad, wprowadza nowe nieznane dotychczas rozwiązania. Seminarium ma za zadanie wyjaśnić obszerne zmiany w VAT, a także wskazać optymalne zastosowanie przepisów z zakresu tego podatku w praktycznej działalności firm.

Uczestnicy
Szkolenie skierowane do specjalistów ds. logistyki i transportu, dyrektorów i właścicieli firm transportowych, przewoźników


Temat szkolenia
Opodatkowanie VAT usług transportowych, logistycznych i spedycyjnych – najnowsze zmiany w ustawie


Termin i miejsce:
Warszawa, 23.09.2005


Referent
prawnik, doradca podatkowy, wykładowca Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, przez szereg lat pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych, jest autorem i współautorem książek i publikacji z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych). Bierze udział przy sporządzaniu ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP


Program
1. Zasady opodatkowania usług transportowych i spedycyjnych:
a) wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów oraz usługi spedycji wewnątrzwspólnotowej,
b) usługi transportu międzynarodowego opodatkowane stawką 0 % oraz nie podlegające opodatkowaniu (podział na odcinki czy bez podziału),
c) usługi spedycji międzynarodowej (czy możliwe jest zastosowanie stawki 0 %),
d) usługi transportu osób,
e) usługi pomocnicze do usług transportowych (przeładunek, załadunek, przechowywanie towarów i inne usługi pomocnicze),
f) fakturowanie opłat, przestojów, cła, ubezpieczeń,
g) inne problemy związane z usługami transportowymi i spedycyjnymi.
2. Dokumentacja czynności transportowych dla potrzeb VAT:
a) zasady wystawiania faktur VAT i faktur korygujących,
b) faktury wewnętrzne i wewnętrzne faktury korygujące,
c) pozostałe dokumenty sporządzane i gromadzone dla potrzeb nowego podatku,
d) zasady opodatkowania nowego importu usług,
e) dokumentacja niezbędna dla zastosowania stawki 0 % przy usługach transportowych.
3. Wybrane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług:
a) przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników i innych osób – zmiana zakresu opodatkowania czynności:
– opodatkowanie materiałów reklamowych i informacyjnych,
– opodatkowanie przekazań na cele nie związane z prowadzoną działalnością,
– podstawa opodatkowania (cena nabycia).
b) umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy o podobnym charakterze
c) zmiana definicji podatnika VAT:
– warunki zawarte w umowach zlecenia i o dzieło (zasady odpowiedzialności),
– przeniesienie praw autorskich,
– opodatkowanie członków zarządów i organów stanowiących.
d) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiana zasad dokumentowania wywozu towarów,
e) nowe zasady odliczania podatku od zakupu samochodów i paliwa,
f) nowe zasady rozliczania podatku od samochodów użytkowanych na podstawie umowy leasingu,
g) ulga na złe długi – korekta podatku należnego w przypadku braku zapłaty przez kontrahenta, która pozbawia nabywcę prawa do odliczenia podatku naliczonego:
– niezbędne kroki, które należy podjąć przed wejściem w życie nowej ustawy,
– czy od każdej niezapłaconej faktury da się odzyskać VAT.
h) zmiana zasad zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
i) zmiany zasad rozliczania podatku wg proporcji oraz zmiany zasad korekty rocznej, pięcioletniej i dziesięcioletniej:
– zmiany wskaźników przy korekcie,
– praktyczne powody rozliczenia korekty.

Koszt uczestnictwa:
549.00 PLN + 22%VAT
 Dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium


Zgłoszenia:
http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=6LVA01&z=SI-7032


Kontakt:
Dominika Bartczak, tel 022 559 36 88

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!