Przejmowanie klientów, Prawo dla nie prawników, Obsługa trudnego klienta

10 października 2005, 0:00

Firma szkoleniowa B&O Navigator oferuje trzy kolejne szkolenia, które odbędą się w miesiącu październiku. Organizowane szkolenia dotyczą następujących tematów: obsługi trudnego klienta, przejmowania klientów konkurencji, windykacji należności – praktyka prawna dla nie prawników. Szczegóły dotyczące szkoleń zamieszczone są poniżej.


Szkolenie I Obsługa trudnego klienta

Termin: 17 października 2005
Trener: Joanna Górecka
Ośrodek: Galeria Na Kole – Warszawa
Cele szkolenia
– Przećwiczenie technik skutecznie broniących przed presją i manipulacją, jaką często posługują się klienci.
– Wypracowanie spokojnego i rzeczowego podejścia do trudnych sytuacji w sprzedaży.
– Pokazanie uczestnikom, w jaki sposób mogą zabezpieczyć się przed toksycznymi wypowiedziami i zachowaniami osób, z którymi rozmawiają.
– Przećwiczenie metod kierowania klientem – choćby i trudnym.
Program szkolenia
1. Klient – ja – firma. Znaczenie profesjonalnej obsługi trudnego klienta.
– Czy warto? – Korzyści z dobrej obsługi trudnego klienta dla firmy.
– Dlaczego warto? – Korzyści z dobrej obsługi klienta dla klienta.
– Dlaczego naprawdę warto? – Korzyści z dobrej obsługi Klienta dla sprzedawcy.
2. W jaki sposób obsługuje się trudnych klientów?
– Moje nastawienie do obsługi klienta – samoocena.
– Znaczenie osobistego zaangażowania i otwartości.
– Przeszkody zniechęcające do profesjonalnej obsługi.
3. Konkretne techniki radzenia sobie z trudnym klientem.
– Jak radzić sobie z presją klienta i sytuacji?
– Jak załagodzić nastrój klienta i sprawić, by poczuł się wysłuchany i zrozumiany?
– Asertywne odmawianie klientowi, który żąda zbyt wiele.
– Jak bronić siebie, kiedy klient atakuje pracownika.
– Radzenie sobie z krytyką, agresją i roszczeniami.
– Oddzielanie z emocjonalnych wypowiedzi klienta informacji o faktach.
– Reagowanie na aluzje, osobiste uwagi i oceny.
– Jak poradzić sobie z trudnymi pytaniami trudnych Klientów?
– Sztuka załatwiania trudnych reklamacji.
4. Skuteczne metody na klientów trudnych w różny sposób.
– Klient niezadowolony z obsługi.
– Klient rozgniewany i wrogo nastawiony.
– Klient zgłaszający reklamację.
– Klient, który chce dużo a płaci mało.
– Klient, który dużo gada a nic nie kupuje.
– Klient, który wzbudza poczucie winy i manipuluje.
– Klienci, którzy grożą i straszą.
5. Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, których źródłem są klienci?
– Szybkie metody na relaks w miejscu pracy.
– Jak do rodzaju zmęczenia dobrać sposób wypoczynku?
– Jak nie przynosić do domu złych emocji?

Cena bez zakwaterowania: 985 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręcznik, handouty), materiały piśmiennicze, obiad w trakcie szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia.


Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić internetowy formularz zamówienia :
http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=138


Opiekun szkolenia:
Marta Romanowska
tel. 022 877 38 47


 


Szkolenie II Windykacja należności – praktyka prawna dla nie prawników

Termin: 21 października 2005
Trener: Tomasz Lenart
Ośrodek: Galeria Na Kole – Warszawa
Cele szkolenia
Na szkoleniu dowiecie się Państwo:
1. Jaki jest aktualny stan prawny w zakresie postępowania windykacyjnego?
2. Jaką formę postępowania (nakazowe, upominawcze, uproszczone) i kiedy ją zastosować?
3. Jak prawidłowo przygotować się do prowadzenia postępowania?
4. Jak zabezpieczyć się przed utrudnianiem windykacji przez dłużnika?
5. Jakie wzory pism i dokumentów należy stosować w czasie windykacji.
Szkolenie będzie prowadzone w formie seminaryjnej w oparciu o liczne przykłady z praktyki gospodarczej.
Program szkolenia
1. Windykacja należności – pojęcia podstawowe.
– Prowadzenie akt windykacyjnych.
2. Zagadnienia cywilne związane z windykacją:
– Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
– Względna bezskuteczność umowy.
– Pozorność działania dłużnika.
– Bezpodstawne wzbogacenie.
– Zabezpieczenia.
3. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego:
– Windykacja przed sądowa:
a. postępowanie w przypadku stwierdzenia opóźnienia w zapłacie,
b. pierwszy kontakt z dłużnikiem,
c. negocjacje w zakresie spłaty długu.
– Powództwa i jego rodzaje.
– Postępowanie w sprawach gospodarczych.
– Postępowanie nakazowe i upominawcze.
– Postępowanie uproszczone.
4. Postępowanie zabezpieczające.
5. Tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności.
6. Egzekucja sądowa:
– Wniosek o wszczęcie egzekucji.
– Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
– Wstrzymanie czynności egzekucyjnych.
– Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
– Ograniczenia egzekucji.
7. Przebieg postępowania egzekucyjnego:
– Egzekucja świadczeń pieniężnych.
– Egzekucja świadczeń niepieniężnych.
– Egzekucja z ruchomości.
– Egzekucja z wierzytelności i innych praw majątkowych.
– Egzekucja z nieruchomości.
– Egzekucja z rachunków bankowych.
– Wyjawienie majątku.
8. Prawa i obowiązki wierzyciela.
– Kontrola przebiegu egzekucji.
– Skarga na czynności komornika.
– Środki zaskarżenia.
9. Powództwa przeciw egzekucyjne dłużnika:
– Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
– Powództwo o zwolnienie spod egzekucji zajętego przedmiotu.
10. Zaspokajanie wierzyciela z różnych przedmiotów zabezpieczenia.
11. Windykacja należności w toku likwidacji i postępowania upadłościowego.
12. Przedawnienie roszczeń.

Opiekun szkolenia
Marta Romanowska
tel. 022 877 38 47, 022 877 38 44


Cena bez zakwaterowania: 985 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręcznik, handouty), materiały piśmiennicze, obiad w trakcie szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia.


Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić internetowy formularz zamówienia
http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=98


 


Szkolenie III Techniki przejmowania klientów konkurencji

Termin: 24 października 2005
Trener: Adam Jaworski
Ośrodek: Galeria Na Kole – Warszawa
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego przejmowania klientów konkurencji.
W trakcie szkolenia:
– Dowiesz się jak uzyskać przewagę rynkową dzięki obserwacji i analizie działań konkurentów.
– Nauczysz się planować „przechwycenie klienta”.
– Pokażemy Ci jak wykorzystać zasoby Twojej firmy do przejmowania klientów konkurencji.
– Nauczysz się zasad prowadzenia rozmowy handlowej z różnymi typami klientów konkurencji.
– Otrzymasz gotowe propozycje schematów prowadzenia rozmowy z „cudzymi” klientami.
– Dowiesz się, jakimi narzędziami sprzedażowymi pozyskuje się tzw. „ pierwsze zamówienie”.
Program szkolenia
1. Konkurencja.
– Kategorie konkurentów.
– Źródła informacji o konkurencji.
– Struktura produktu i rynku a konkurencja.
– Możliwe źródła przewagi konkurencyjnej.
2. Rynek klienta.
– Podział klientów wg znaczenia.
– Jak zdobywać informacje o potrzebach Klientów?
– Co jest potrzebne do przechwycenia Klienta?
– Przejmowanie okazjonalne i planowe.
3. Zasoby twojej firmy.
– Organizacja Działu Handlowego przejmującego klientów.
– Metody aktywizowania sprzedaży do konkurencji.
– Koło Sprzedaży.
– Biblia technik manipulacji i wywierania wpływu.
4. Plan działania.
– Jak tworzyć plan przejmowania klientów?
– Kroki podstawowe.
– Argumenty przekonujące do współpracy.
– Osobista i telefoniczna rozmowa „przejmująca” Klienta.
5. Gotowe szablony rozmowy z „cudzymi” klientami.
– Klient niechętny do kontaktu.
– Klient zadowolony z innego dostawcy.
– Klient kupujący rabaty.
– Lojalny klient innej firmy.
– Klient nieufny wobec nowych kontrahentów.
– Klient „negocjator”.
6. Narzędzia pozyskiwania pierwszego zamówienia.
– Psychologiczne reguły pisania listów przewodnich.
– Skuteczne standardy „zimnych telefonów”.
– Wywieranie wpływu w trakcie wizyty handlowej.
– Sygnały gotowości do zakupu i finalizowanie sprzedaży.
7. Jak wykorzystać uchylone drzwi i utrzymać sprzedaż?

Opiekun szkolenia
Marta Romanowska
tel. 022 877 38 47, 022 877 38 44


Cena bez zakwaterowania: 985 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręcznik, ćwiczenia, handouty), materiały piśmiennicze, obiad w trakcie szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia.


Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić internetowy formularz zamówienia
http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=165


 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!