Odpowiedzialność przewoźnika za szkody, zmiany w transporcie drogowym-szkolenie

24 października 2005, 0:00

W miesiącu listopadzie firma szkoleniowa Akademia Dashofera zaprasza na 2 szkolenia: najnowsze zmiany w transporcie drogowym, odpowiedzialność przewoźnika za szkody w towarze w krajowym i międzynarodowym transporcie lądowym. Szczegóły przedstawione są poniżej.  


Szkolenie I Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w towarze w krajowym i międzynarodowym transporcie lądowym
Terminy i miejsce
30.11.2005, godz. 10:00 -16:00
Warszawa, Centrum Konferencyjne
Cel seminarium
Zapoznanie uczestników z przepisami ustawy Prawo Przewozowe, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy w umowie przewozu i spedycji oraz udzielenie praktycznych wskazówek odnośnie dochodzenia odszkodowań za uszkodzony bądź utracony towar.
Uczestnicy
Seminarium przygotowane dla pracowników firm przewozowych, spedycyjnych oraz firm produkcyjnych i handlowych korzystających z ich usług.
Program
1. Umowa przewozu a umowa spedycji
a) podstawowe różnice
b) różna odpowiedzialność stron
2. Najczęściej spotykane błędy spedytorów:
a) zawieranie umowy przewozu zamiast umowy zlecenia
b) klauzule niedozwolone w zleceniu spedytora do przewoźnika
c) najczęstsze błędy przy nadaniu przesyłki
d) najczęstsze błędy przy odbiorze przesyłki
e) czy klient ma prawo kontrolować spedytora?
3. Ustawa Prawo przewozowe – zakres stosowania
4. Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za szkody w substancji przesyłki
5. Przyczyny zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w substancji przesyłki i opóźnienie w przewozie
6. System domniemań prawnych na korzyść przewoźnika
7. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
8. Strony upoważnione do składania reklamacji:, kto, kiedy i na jakiej podstawie
9. Prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów
10. Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym.
Referent
Andrzej Sikorski – absolwent wydziału Ekonomika Transportu na Uniwersytecie Gdańskim; od 24 lat pracuje w spedycji międzynarodowej i transporcie; w ostatnich latach przedstawiciel handlowy międzynarodowej korporacji logistycznej GeoLogistics Corp. w Polsce.
Koszt uczestnictwa
549.00 PLN + 22%VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium
Kontakt
Dominika Bartczak, tel (22) 559 36 88
Zgłoszenie znajdą Państwo klikają na następujący link
http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=6LOP03&z=Szkolenie II Najnowsze zmiany w transporcie drogowym
Termin i miejsce
22.11.2005 (wtorek), godziny 10.00 -16.00
Warszawa, Centrum szkoleniowe
Cel seminarium
Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w Ustawie o Transporcie Drogowym, dokładne omówienie nowych uregulowań i obowiązków oraz wymiana doświadczeń na ten temat.
Uczestnicy
Seminarium skierowane do specjalistów ds. logistyki i transportu, dyrektorów i właścicieli firm transportowych, przewoźników.
Program
1. Zmiany w Ustawie o Transporcie Drogowym, a w tym między innymi:
a) dostęp do rynku:
– pojazdy, których dotyczy ustawa
– uregulowania dotyczące pojazdów pomocy drogowej
– nowa definicja transportu drogowego
– obowiązek uzyskania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy:
rodzaje działalności wymagające licencji, wymagania dla przedsiębiorców, okresy przejściowe, wymagania dotyczące kierowców
b) przewozy osób
– możliwość wykonywania przewozów regularnych w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zakaz wykonywania przewozów regularnych pojazdem innym niż autobus
– nowe zasady dotyczące wykonywania transportu drogowego taksówką i przewozów okazjonalnych pojazdem do 9 osób
2. Kontrola przewozów
a) kontrola przez inspektorów rodzaju stosowanego paliwa
b) kary za naruszenie przepisów z zakresu transportu drogowego,
c) podział odpowiedzialności pomiędzy kierowcę a przewoźnika drogowego
d) kontrola w przedsiębiorstwie przewozowym – bieżące problemy, wprowadzone zmiany
e) procedury kontroli stosowane przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
3. Zmiany ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym
a) likwidacja podwójnych opłat za korzystanie z infrastruktury
b) opłaty za przejazd po drogach krajowych
c) zwolnienie z opłaty autostradowej w przypadku posiadania winiety
d) elektroniczne systemy poboru opłat
4. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników.
Referent
Adam Pacuski – członek Komisji Przewozów Pasażerskich przy Radzie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz pełnomocnik ds. prawnych Zarządcy Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie;
Łukasz Leja – pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, od kwietnia 2002 pełni funkcję dyrektora biura prawnego i orzecznictwa; członek Komisji ds. prawnych przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Koszt uczestnictwa
549.00 PLN + 22%VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.
Kontakt
Dominika Bartczak, tel (22) 559 36 88
Zgłoszenie znajdą Państwo klikają na następujący link
http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=6LTR02&z=

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!